نمونه سوالات استخدامی رایگان نمونه سوالات استخدامی رایگان, دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی,سوالات استخدامی بانک ها http://bartarinketab.ir 2019-11-15T21:08:08+01:00 text/html 2019-09-15T03:51:09+01:00 bartarinketab.ir دوره آموزشی موفقیت در درس خواندن با ای اف تی http://bartarinketab.ir/post/5582 <div class="keshesh" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1025px; display: table; float: right; font-family: Google, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><div class="img_khabar" style="text-align: justify; transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1025px; margin: 5px auto; display: table; overflow: hidden; float: right;"><img alt="دوره آموزشی موفقیت در درس خواندن با ای اف تی" src="http://s9.picofile.com/file/8325938142/photo_2018_05_10_10_14_1585.jpg" class="image_news" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; word-break: break-word; overflow-wrap: break-word;"></div></div><div class="p5_5" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1003.5px; display: table; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 25px; font-size: 14px; padding: 10.25px; text-align: justify; direction: rtl;"><p style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 15px;"><strong style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">دوره آموزشی موفقیت در درس خواندن با ای اف تی</strong><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">♦️درباره دوره:<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">در طی این دوره، یاد می گیرید از ای اف تی برای پیشرفت در درس و آزمون استفاده کنید. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">♦️ویژگی های این دوره:&nbsp; &nbsp;<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">- آشنایی با ای اف تی<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">- ایجاد باورهای قدرتمند برای درس خواندن<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">- پاکسازی موانع ذهنی درس خواندن<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">- بهبود تمرکز در درس خواندن<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">- پاکسازی ترس از آزمون<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">♦️مخاطبان این دوره:<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">کلیه کسانی که می خواهند برای آزمون های پیش روی خود، آمادگی کافی داشته باشند.<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">♦️مدرس: انور سروش نیا - نویسنده کتاب ویتامین آرزوها&nbsp;<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">♦️محل برگزاری دوره: بصورت تمرینات صوتی&nbsp;&nbsp;<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">♦️طول دوره: یک جلسه آموزشی<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">♦️هزینه&nbsp; سرمایه گذاری: 129 هزارتومان<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; color: rgb(142, 68, 173);">برای پرداخت&nbsp;و دریافت دوره روی لینک زیر کلیک نمایید: (لطفا، پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش را یادداشت و &nbsp;به شماره 09330604800&nbsp;ارسال نمایید تا بلافاصله از طریق تلگرام، این دوره آموزشی ارزشمند برایتان ارسال گردد)</span></span></span></p><p style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-size: 15px;"><a href="http://soroushnia.com/news_108783-utab" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8289463276/parda.gif" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; max-width: 100%; word-break: break-word; overflow-wrap: break-word;"></a></span></span><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">&nbsp;</p></div> text/html 2018-12-01T10:35:28+01:00 bartarinketab.ir ای اف تی سروش نیا, EFT سروش نیا http://bartarinketab.ir/post/5581 <div class="body2" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1349px; display: table; margin: 0px auto; overflow: hidden; text-align: center; font-family: Google, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><div class="body3" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><div class="dakheli" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1349px; display: table;"><div class="he_dsaz_ma1n" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1349px; height: 120px; float: right; background: url(&quot;&quot;) center top no-repeat rgb(222, 8, 8); position: relative; border-bottom: 2px solid rgb(0, 0, 0);"><a title="صفحه اصلی" href="http://soroushnia.com/" class="logo" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 364.219px; height: 100px; float: right; overflow: hidden; margin-top: 5px;"><img alt="صفحه اصلی" title="logo" src="http://s9.picofile.com/file/8322926276/7474.jpg" class="img_logo" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; max-width: 90%;"></a><div class="ser_heder hidden_class_name" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 300px; height: 30px; position: absolute; z-index: 50; top: 10px; left: 67.4375px; overflow: hidden; background: rgb(255, 255, 255);"><input class="text_ser serchutab_opi" placeholder="جستجو پیشرفته.." id="serchutab" value="" type="text" tabindex="2" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font: inherit; width: 235px; height: 28px; float: right; border-width: 0px; border-style: initial; text-align: justify; padding-right: 6px; color: rgb(56, 56, 56); margin-right: 15px;"><div class="img_ser" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 20px; height: 20px; float: left; cursor: pointer; padding: 6px; background: rgb(195, 195, 195);"><img alt="جستجو" src="http://soroushnia.com/template/img/img-template/icon/sefid.png" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 20px; height: 20px;"></div></div></div><div class="body_box" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1214px; display: table; margin: 0px auto;"><div class="header" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1214px; height: 40px; float: right; background: rgb(245, 245, 245); margin-top: 2px;"><div class="menu_new_saz hidden_class_name" tedad_laye="3" ids="52036" id="menu_new_saz" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; min-width: 65%; margin-top: 0px; background: rgb(146, 0, 105); color: rgb(245, 245, 245); line-height: 38px; width: 939px; height: 40px; position: relative; font-size: 13px; float: right !important;"><div class="menu_payanani_link menu_new_saz_absol" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; top: 25px; position: absolute; height: 0px; width: 939px; left: 0px; bottom: 1px; z-index: 95555;"></div><div class="menu_ofoghi_teyp faryi_news id52067 asli_news nodel" id="id52067" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; padding-top: 0px !important; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 10px; float: right; line-height: 40px; color: rgb(0, 0, 0); height: 40px;"><a href="http://soroushnia.com/" title="صفحه اصلی" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none;">صفحه اصلی</a></div><div class="menu_ofoghi_teyp faryi_news id52037 asli_news nodel" id="id52037" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; padding-top: 0px !important; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 10px; float: right; line-height: 40px; color: rgb(0, 0, 0); height: 40px;"><a href="http://soroushnia.com/EFT" title="مقالات" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none;">مقالات</a></div><div class="menu_ofoghi_teyp faryi_news id115936 asli_news nodel" id="id115936" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; padding-top: 0px !important; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 10px; float: right; line-height: 40px; color: rgb(0, 0, 0); height: 40px;"><a href="http://soroushnia.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87" title="مشاوره" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none;">مشاوره</a></div><div class="menu_ofoghi_teyp faryi_news id82492 asli_news nodel" id="id82492" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; padding-top: 0px !important; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 10px; float: right; line-height: 40px; color: rgb(0, 0, 0); height: 40px;"><a href="http://soroushnia.com/shop" title="دوره ها و محصولات" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none;">دوره ها و محصولات</a></div><div class="menu_ofoghi_teyp faryi_news id98646 asli_news nodel" id="id98646" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; padding-top: 0px !important; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 10px; float: right; line-height: 40px; color: rgb(0, 0, 0); height: 40px;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEMah0dLrPOIf4CQug" title="کانال تلگرام" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none;">کانال تلگرام</a></div><div class="menu_ofoghi_teyp faryi_news id52044 asli_news nodel" id="id52044" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; padding-top: 0px !important; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 10px; float: right; line-height: 40px; color: rgb(0, 0, 0); height: 40px;"><a href="http://soroushnia.com/about-us" title="درباره ما" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none;">درباره ما</a></div><div class="menu_ofoghi_teyp faryi_news id52064 asli_news nodel" id="id52064" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; padding-top: 0px !important; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 10px; float: right; line-height: 40px; color: rgb(0, 0, 0); height: 40px;"><a href="http://soroushnia.com/contact-us" title="تماس با ما" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none;">تماس با ما</a></div><div class="menu_ofoghi_teyp faryi_news id52045 asli_news nodel mouseenter_id_f" id="id52045" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; padding-top: 0px !important; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 10px; background: none !important; float: right; border-bottom: 2px solid red; color: rgb(85, 85, 85); position: relative; line-height: 40px; height: 38px !important;"><a href="http://soroushnia.com/img/gid_52045-utab" title="به وب سایت گروه تحقیقاتی سروش نیا خوش آمدید" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none;">به وب سایت گروه تحقیقاتی سروش نیا خوش آمدید</a></div></div></div><div class="box_meno" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1214px; display: table; float: right; margin-top: 5px;"><div class="chap" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 861px; display: table; float: left;"><a href="http://soroushnia.com/hamsaram-eft" title="ای اف تی حس میکنم همسرم بهم خیانت میکنه" class="box_khabar_iooo" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 396.047px; height: 150px; float: right; margin-top: 4px; background: rgb(245, 245, 245); text-align: justify; padding-left: 8.60938px; padding-right: 8.60938px; overflow: hidden; padding-bottom: 15px;"><span class="box_imgkh" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 110.891px; height: 83px; float: right; margin-right: 0px; display: inline-block; overflow: hidden; margin-bottom: 0px;"><span class="img_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 110px; margin: 5px auto; display: table; overflow: hidden; float: right;"><img alt="ای اف تی حس میکنم همسرم بهم خیانت میکنه" title="ای اف تی حس میکنم همسرم بهم خیانت میکنه" src="http://s8.picofile.com/file/8344415700/7777.jpg" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 99px; height: auto !important; max-width: 90%;"></span></span><span class="onvan_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 265.344px; display: inline-block; float: right; padding: 0px 7.90625px; overflow: hidden; line-height: 30px; color: rgb(222, 8, 8); margin-top: 5px; font-size: 14px; cursor: pointer;">ای اف تی حس میکنم همسرم بهم خیانت میکنه</span><span class="kholase" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(58, 57, 81); overflow: hidden; padding: 0% 2%; line-height: 25px; width: auto; font-size: 14px; display: inline;">سلام استاد خسته نباشید. ای اف تی حس میکنم همسرم بهم خیانت میکنه به چه صورت باید باشه. من و همسرم مدتی همش دعوا داریم. الان چند هفته کارمون شده مشاجره. به شدت نگران خیانت کردنش هستم. لطفا منو راهنمایی کنید.</span></a><a href="http://soroushnia.com/shovhar-eft-hamsar" title="ای اف تی همسرم همش سرش تو گوشیه" class="box_khabar_iooo" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 426.188px; height: 150px; float: right; margin-top: 4px; background: rgb(245, 245, 245); text-align: justify; padding-left: 8.60938px; padding-right: 8.60938px; overflow: hidden; padding-bottom: 15px; margin-left: 4.29688px;"><span class="box_imgkh" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 119.328px; height: 83px; float: right; margin-right: 0px; display: inline-block; overflow: hidden; margin-bottom: 0px;"><span class="img_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 119px; margin: 5px auto; display: table; overflow: hidden; float: right;"><img alt="ای اف تی همسرم همش سرش تو گوشیه" title="ای اف تی همسرم همش سرش تو گوشیه" src="http://s8.picofile.com/file/8344107734/9686.jpg" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 107.094px; height: auto !important; max-width: 90%;"></span></span><span class="onvan_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 285.531px; display: inline-block; float: right; padding: 0px 8.51563px; overflow: hidden; line-height: 30px; color: rgb(222, 8, 8); margin-top: 5px; font-size: 14px; cursor: pointer;">ای اف تی همسرم همش سرش تو گوشیه</span><span class="kholase" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(58, 57, 81); overflow: hidden; padding: 0% 2%; line-height: 25px; width: auto; font-size: 14px; display: inline;">سلام استاد. لینک کانال ای اف تی رو یکی از دوستام داد. لطفا کمکم کنین. مدتیه رابطه م با شوهرم مثل قبل نیست. البته قبلا هم زیاد خوب نبود. خیلی با هم دعوا داریم. همش سرش توی گوشیشه. بهم بی توجه شده. همش جلوی دیگران منو کوچیک میکنه. انگار منو نمیبینه</span></a><a href="http://soroushnia.com/eft-khaterat-eft" title="با ای اف تی خاطرات بد گذشته رو پاکسازی و خنثی کن" class="box_khabar_iooo" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 396.047px; height: 150px; float: right; margin-top: 4px; background: rgb(245, 245, 245); text-align: justify; padding-left: 8.60938px; padding-right: 8.60938px; overflow: hidden; padding-bottom: 15px;"><span class="box_imgkh" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 110.891px; height: 83px; float: right; margin-right: 0px; display: inline-block; overflow: hidden; margin-bottom: 0px;"><span class="img_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 110px; margin: 5px auto; display: table; overflow: hidden; float: right;"><img alt="با ای اف تی خاطرات بد گذشته رو پاکسازی و خنثی کن" title="با ای اف تی خاطرات بد گذشته رو پاکسازی و خنثی کن" src="http://s9.picofile.com/file/8344055176/%D8%B5%D8%B5%D8%B5.jpg" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 99px; height: auto !important; max-width: 90%;"></span></span><span class="onvan_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 265.344px; display: inline-block; float: right; padding: 0px 7.90625px; overflow: hidden; line-height: 30px; color: rgb(222, 8, 8); margin-top: 5px; font-size: 14px; cursor: pointer;">با ای اف تی خاطرات بد گذشته رو پاکسازی و خنثی کن</span><span class="kholase" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(58, 57, 81); overflow: hidden; padding: 0% 2%; line-height: 25px; width: auto; font-size: 14px; display: inline;">با ای اف تی خاطرات بد گذشته رو پاکسازی و خنثی کن تا تصمیم گیری ها و انتخاب های الانت دقیق تر و قدرتمندتر بشه...!</span></a><a href="http://soroushnia.com/eft-khiyanat-hamsar" title="ای اف تی ترس از اینکه شوهرم بمن خیانت کنه" class="box_khabar_iooo" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 426.188px; height: 150px; float: right; margin-top: 4px; background: rgb(245, 245, 245); text-align: justify; padding-left: 8.60938px; padding-right: 8.60938px; overflow: hidden; padding-bottom: 15px; margin-left: 4.29688px;"><span class="box_imgkh" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 119.328px; height: 83px; float: right; margin-right: 0px; display: inline-block; overflow: hidden; margin-bottom: 0px;"><span class="img_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 119px; margin: 5px auto; display: table; overflow: hidden; float: right;"><img alt="ای اف تی ترس از اینکه شوهرم بمن خیانت کنه" title="ای اف تی ترس از اینکه شوهرم بمن خیانت کنه" src="http://s8.picofile.com/file/8344007568/image.jpg" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 107.094px; height: auto !important; max-width: 90%;"></span></span><span class="onvan_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 285.531px; display: inline-block; float: right; padding: 0px 8.51563px; overflow: hidden; line-height: 30px; color: rgb(222, 8, 8); margin-top: 5px; font-size: 14px; cursor: pointer;">ای اف تی ترس از اینکه شوهرم بمن خیانت کنه</span><span class="kholase" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(58, 57, 81); overflow: hidden; padding: 0% 2%; line-height: 25px; width: auto; font-size: 14px; display: inline;">سلام استاد. من همیشه احساس میکنم همسرم داره بهم خیانت میکنه. از ترس اینکه شوهرم بمن خیانت کنه میترسم حتی بچه دار بشم. هر روز سر این موضوع باهاش بحث دارم. و کنترل کردنهام اذیتش میکنه.</span></a><a href="http://soroushnia.com/eft-khejalaty-eft" title="با ای اف تی چگونه خجالتی نباشیم" class="box_khabar_iooo" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 396.047px; height: 150px; float: right; margin-top: 4px; background: rgb(245, 245, 245); text-align: justify; padding-left: 8.60938px; padding-right: 8.60938px; overflow: hidden; padding-bottom: 15px;"><span class="box_imgkh" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 110.891px; height: 83px; float: right; margin-right: 0px; display: inline-block; overflow: hidden; margin-bottom: 0px;"><span class="img_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 110px; margin: 5px auto; display: table; overflow: hidden; float: right;"><img alt="با ای اف تی چگونه خجالتی نباشیم" title="با ای اف تی چگونه خجالتی نباشیم" src="http://s8.picofile.com/file/8343979034/958.jpg" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 99px; height: auto !important; max-width: 90%;"></span></span><span class="onvan_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 265.344px; display: inline-block; float: right; padding: 0px 7.90625px; overflow: hidden; line-height: 30px; color: rgb(222, 8, 8); margin-top: 5px; font-size: 14px; cursor: pointer;">با ای اف تی چگونه خجالتی نباشیم</span><span class="kholase" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(58, 57, 81); overflow: hidden; padding: 0% 2%; line-height: 25px; width: auto; font-size: 14px; display: inline;">خودمو کم ارزش میدونم. احساس خجالتی بودنم منو اذیت میکنه. احساس سردرگم بودن دارم. لطفا راهنمایی کنین با ای اف تی چگونه خجالتی نباشیم. میخوام با ای اف تی راه های پررو شدن رو یاد بگیرم و بتونم در جمع صحبت کنم.</span></a><a href="http://soroushnia.com/eft-khastegar-ezdevaj-eft" title="با ای اف تی چگونه خواستگار جذب کنیم" class="box_khabar_iooo" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 426.188px; height: 150px; float: right; margin-top: 4px; background: rgb(245, 245, 245); text-align: justify; padding-left: 8.60938px; padding-right: 8.60938px; overflow: hidden; padding-bottom: 15px; margin-left: 4.29688px;"><span class="box_imgkh" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 119.328px; height: 83px; float: right; margin-right: 0px; display: inline-block; overflow: hidden; margin-bottom: 0px;"><span class="img_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 119px; margin: 5px auto; display: table; overflow: hidden; float: right;"><img alt="با ای اف تی چگونه خواستگار جذب کنیم" title="با ای اف تی چگونه خواستگار جذب کنیم" src="http://s8.picofile.com/file/8343441318/rrr4.jpg" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 107.094px; height: auto !important; max-width: 90%;"></span></span><span class="onvan_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 285.531px; display: inline-block; float: right; padding: 0px 8.51563px; overflow: hidden; line-height: 30px; color: rgb(222, 8, 8); margin-top: 5px; font-size: 14px; cursor: pointer;">با ای اف تی چگونه خواستگار جذب کنیم</span><span class="kholase" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(58, 57, 81); overflow: hidden; padding: 0% 2%; line-height: 25px; width: auto; font-size: 14px; display: inline;">میخواستم ای اف تی خواستگار تمرین کنم. با ای اف تی چگونه خواستگار جذب کنم.</span></a><a href="http://soroushnia.com/dars-eft" title="ای اف تی درس خواندن به روش صحیح" class="box_khabar_iooo" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 396.047px; height: 150px; float: right; margin-top: 4px; background: rgb(245, 245, 245); text-align: justify; padding-left: 8.60938px; padding-right: 8.60938px; overflow: hidden; padding-bottom: 15px;"><span class="box_imgkh" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 110.891px; height: 83px; float: right; margin-right: 0px; display: inline-block; overflow: hidden; margin-bottom: 0px;"><span class="img_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 110px; margin: 5px auto; display: table; overflow: hidden; float: right;"><img alt="ای اف تی درس خواندن به روش صحیح" title="ای اف تی درس خواندن به روش صحیح" src="http://s8.picofile.com/file/8343170734/%D8%B9%D8%B9%D8%B9.jpg" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 99px; height: auto !important; max-width: 90%;"></span></span><span class="onvan_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 265.344px; display: inline-block; float: right; padding: 0px 7.90625px; overflow: hidden; line-height: 30px; color: rgb(222, 8, 8); margin-top: 5px; font-size: 14px; cursor: pointer;">ای اف تی درس خواندن به روش صحیح</span><span class="kholase" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(58, 57, 81); overflow: hidden; padding: 0% 2%; line-height: 25px; width: auto; font-size: 14px; display: inline;">من هیچ عشق وعلاقه ای به درس ندارم ای اف تی میزنم اما جملات نمیدونم لطفا بهم میگن چه بگم. کتابها را میارم ی نگاه میکنم بیخیال میشم تو ذهنم میگه فعلا ولش کن باز میام سمت گوشی. ای اف تی درس خواندن به روش صحیح چگونه است؟&nbsp;<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"></span></a><a href="http://soroushnia.com/eft-zarbe-eft" title="روش ای اف تی و انجام ضربات ای اف تی" class="box_khabar_iooo" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 426.188px; height: 150px; float: right; margin-top: 4px; background: rgb(245, 245, 245); text-align: justify; padding-left: 8.60938px; padding-right: 8.60938px; overflow: hidden; padding-bottom: 15px; margin-left: 4.29688px;"><span class="box_imgkh" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 119.328px; height: 83px; float: right; margin-right: 0px; display: inline-block; overflow: hidden; margin-bottom: 0px;"><span class="img_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 119px; margin: 5px auto; display: table; overflow: hidden; float: right;"><img alt="روش ای اف تی و انجام ضربات ای اف تی" title="روش ای اف تی و انجام ضربات ای اف تی" src="http://s8.picofile.com/file/8342994034/oo.jpg" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 107.094px; height: auto !important; max-width: 90%;"></span></span><span class="onvan_khabar" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 285.531px; display: inline-block; float: right; padding: 0px 8.51563px; overflow: hidden; line-height: 30px; color: rgb(222, 8, 8); margin-top: 5px; font-size: 14px; cursor: pointer;">روش ای اف تی و انجام ضربات ای اف تی</span><span class="kholase" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(58, 57, 81); overflow: hidden; padding: 0% 2%; line-height: 25px; width: auto; font-size: 14px; display: inline;">اگه ناخن هایی بلند دارید برای ضربات ای اف تی میتونید از بند انگشتان استفاده کنید...</span></a></div><div class="vasat" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 339px; display: table; float: right; margin-left: 12.125px;"><div class="sho_mar_saz_pei rol_ofoghi_box1" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 339px; display: table; float: right;"><div class="pishnahadi" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 339px; display: table; float: right;"><span class="h_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 339px; height: 40px; float: right; border-bottom: 2px solid rgb(218, 10, 10); margin-top: 10px;"><span class="titr_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; display: inline-block; padding: 0px 33.8906px; line-height: 40px; overflow: hidden; font-size: 13px; float: right; height: 38px; color: rgb(255, 255, 255); background: rgb(222, 8, 8); border-bottom: 2px solid rgb(255, 255, 255);">دوره ها و محصولات</span></span><div class="karikator rol_ofoghi_box1" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 339px; height: 220px; float: right; margin-top: 3px; overflow: hidden; position: relative;"><div class="rol_ofoghi_box2 kar_matn_1" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 339px; height: 220px; float: right; overflow: hidden;"><div class="kar_matn_12 rol_ofoghi_box3" style="transition: all 0ms ease-in-out 0s !important; width: 339px; height: 220px; float: right; position: relative; overflow: hidden;"><img alt="21 جلسه آموزش جامع ای اف تی" src="http://s8.picofile.com/file/8322910492/69.jpg" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 339px; height: auto;"><a href="http://soroushnia.com/news_142587-utab" title="21 جلسه آموزش جامع ای اف تی" class="kar_matn" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 332.219px; height: 50px; margin: 125px auto 0px; padding: 0px 3.375px; cursor: pointer; font-size: 16px; line-height: 50px; color: rgb(255, 255, 255); overflow: hidden; display: inline-block; position: absolute; bottom: 0px; left: 0px; z-index: 55555; background: rgba(0, 0, 0, 0.72);">21 جلسه آموزش جامع ای اف تی</a></div></div></div></div></div><div class="jadid" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 339px; display: table; float: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 10px 0px;"><a href="http://soroushnia.com/news/nid_allnews-utab" title="مطالب بیشتر" class="h_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 339px; height: 40px; float: right; border-bottom: 2px solid rgb(218, 10, 10); margin-top: 10px;"><span class="titr_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; display: inline-block; padding: 0px 33.8906px; line-height: 40px; overflow: hidden; font-size: 13px; float: right; height: 38px; color: rgb(255, 255, 255); background: rgb(222, 8, 8); border-bottom: 2px solid rgb(255, 255, 255);">نوشته های تازه</span></a><a title=" ای اف تی حس میکنم همسرم بهم خیانت میکنه" href="http://soroushnia.com/hamsaram-eft" class="box_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 339px; height: 40px; float: right; cursor: pointer; overflow: hidden; border-bottom: 1px dashed rgb(238, 238, 238);"><span class="onvan_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 271.188px; height: 40px; float: right; padding: 0px 3.375px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 40px; text-align: right; overflow: hidden; display: block; font-size: 13px; color: rgb(98, 98, 98);">ای اف تی حس میکنم همسرم بهم خیانت میکنه</span><span class="time_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 61.0156px; height: 40px; float: right; line-height: 45px; display: block; overflow: hidden; color: rgb(222, 8, 8); font-size: 11px;">1397/09/10</span></a><a title=" ای اف تی همسرم همش سرش تو گوشیه" href="http://soroushnia.com/shovhar-eft-hamsar" class="box_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 339px; height: 40px; float: right; cursor: pointer; overflow: hidden; border-bottom: 1px dashed rgb(238, 238, 238);"><span class="onvan_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 271.188px; height: 40px; float: right; padding: 0px 3.375px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 40px; text-align: right; overflow: hidden; display: block; font-size: 13px; color: rgb(98, 98, 98);">ای اف تی همسرم همش سرش تو گوشیه</span><span class="time_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 61.0156px; height: 40px; float: right; line-height: 45px; display: block; overflow: hidden; color: rgb(222, 8, 8); font-size: 11px;">1397/09/07</span></a><a title=" با ای اف تی خاطرات بد گذشته رو پاکسازی و خنثی کن" href="http://soroushnia.com/eft-khaterat-eft" class="box_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 339px; height: 40px; float: right; cursor: pointer; overflow: hidden; border-bottom: 1px dashed rgb(238, 238, 238);"><span class="onvan_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 271.188px; height: 40px; float: right; padding: 0px 3.375px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 40px; text-align: right; overflow: hidden; display: block; font-size: 13px; color: rgb(98, 98, 98);">با ای اف تی خاطرات بد گذشته رو پاکسازی و خنثی کن</span><span class="time_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 61.0156px; height: 40px; float: right; line-height: 45px; display: block; overflow: hidden; color: rgb(222, 8, 8); font-size: 11px;">1397/09/06</span></a><a title=" ای اف تی ترس از اینکه شوهرم بمن خیانت کنه" href="http://soroushnia.com/eft-khiyanat-hamsar" class="box_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 339px; height: 40px; float: right; cursor: pointer; overflow: hidden; border-bottom: 1px dashed rgb(238, 238, 238);"><span class="onvan_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 271.188px; height: 40px; float: right; padding: 0px 3.375px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 40px; text-align: right; overflow: hidden; display: block; font-size: 13px; color: rgb(98, 98, 98);">ای اف تی ترس از اینکه شوهرم بمن خیانت کنه</span><span class="time_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 61.0156px; height: 40px; float: right; line-height: 45px; display: block; overflow: hidden; color: rgb(222, 8, 8); font-size: 11px;">1397/09/06</span></a><a title=" با ای اف تی چگونه خجالتی نباشیم" href="http://soroushnia.com/eft-khejalaty-eft" class="box_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 339px; height: 40px; float: right; cursor: pointer; overflow: hidden; border-bottom: 1px dashed rgb(238, 238, 238);"><span class="onvan_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 271.188px; height: 40px; float: right; padding: 0px 3.375px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 40px; text-align: right; overflow: hidden; display: block; font-size: 13px; color: rgb(98, 98, 98);">با ای اف تی چگونه خجالتی نباشیم</span><span class="time_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 61.0156px; height: 40px; float: right; line-height: 45px; display: block; overflow: hidden; color: rgb(222, 8, 8); font-size: 11px;">1397/09/06</span></a><a title=" با ای اف تی چگونه خواستگار جذب کنیم" href="http://soroushnia.com/eft-khastegar-ezdevaj-eft" class="box_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 339px; height: 40px; float: right; cursor: pointer; overflow: hidden; border-bottom: 1px dashed rgb(238, 238, 238);"><span class="onvan_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 271.188px; height: 40px; float: right; padding: 0px 3.375px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 40px; text-align: right; overflow: hidden; display: block; font-size: 13px; color: rgb(98, 98, 98);">با ای اف تی چگونه خواستگار جذب کنیم</span><span class="time_j" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 61.0156px; height: 40px; float: right; line-height: 45px; display: block; overflow: hidden; color: rgb(222, 8, 8); font-size: 11px;">1397/08/30</span></a></div></div></div></div><div class="footer" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1349px; display: table; float: right; background: rgb(31, 26, 26); margin-top: 10px;"><div class="ku_7y65" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 256px; display: table; float: left; margin-left: 13.4844px;"></div><div class="box_fo_p" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1349px; display: table; float: right; margin-top: 10px;"><span id="menu_hoshmand400" class="menu_hoshmand" ids="52039" child="false" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; padding: 0px; float: none !important; display: block; width: auto !important; background: none !important; text-align: right; direction: rtl;"></span></div><div class="hf_76f_yt" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1349px; display: table; float: right;"><a href="https://www.instagram.com/soroushnia1" title="instagram" class="ejtema " style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 24px; height: 24px; cursor: pointer; margin: 3px 3px 0px; opacity: 0.6; display: inline-block;"><img alt="instagram" src="http://soroushnia.com/img/social_network/instagram/instagram%20(3).png" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 24px; height: 24px;"></a><a href="https://www.linkedin.com/in/anvar-soroushnia-bb470597" title="linkedin" class="ejtema " style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 24px; height: 24px; cursor: pointer; margin: 3px 3px 0px; opacity: 0.6; display: inline-block;"><img alt="linkedin" src="http://soroushnia.com/img/social_network/linkedin/linkedin%20(4).png" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 24px; height: 24px;"></a><a href="http://www.aparat.com/soroushnia" title="aparat" class="ejtema " style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 24px; height: 24px; cursor: pointer; margin: 3px 3px 0px; opacity: 0.6; display: inline-block;"><img alt="aparat" src="http://soroushnia.com/img/social_network/aparat/aparat%20(5).png" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 24px; height: 24px;"></a><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAEMah0dLrPOIf4CQug" title="telegram" class="ejtema " style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; width: 24px; height: 24px; cursor: pointer; margin: 3px 3px 0px; opacity: 0.6; display: inline-block;"><img alt="telegram" src="http://soroushnia.com/img/social_network/telegram/telegram%20(1).png" class="img" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; width: 24px; height: 24px;"></a></div><div class="copy" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1349px; display: table; float: right; overflow: hidden; margin-top: 10px;"><div class="cpy_r" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; width: 1266.06px; display: table; margin: 0px auto; padding: 10px 26.9688px; overflow: hidden; line-height: 27px; color: rgb(161, 161, 161); font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; border-top: 1px dashed rgb(105, 105, 105); font-size: 14px;">روانشناسی | مشاوره | ای اف تی | EFT&nbsp;<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">Copyright © 2017 - 2019 | soroushnia.com&nbsp;<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">می توانید از طریق راههای ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید.&nbsp;<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">کانال تلگرام: telegram.me/EFTfarsi&nbsp;<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">شماره تلفن: 4800-060-0933&nbsp;<br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;"><br style="transition: all 200ms ease-in-out 0s;">روانشناسی | مشاوره | ای اف تی | EFT</div></div></div></div></div></div><span class="icon_utab" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; overflow: hidden; z-index: 2147483647; width: 1349px; font-family: Google, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background: rgb(0, 0, 0) !important; padding: 6px 0px 21px !important; margin: 0px !important; display: block !important; position: relative !important; float: right !important; visibility: inherit !important;"><a href="https://utabweb.net/" rel="nofollow" title="طراحی سایت" class="utabwdfg134" target="_blank" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; cursor: pointer; display: inline-block; direction: rtl; position: relative; color: rgb(255, 255, 255) !important; width: auto !important; clear: both !important; height: 20px !important; visibility: inherit !important;"><img src="https://utabweb.net/img/logo/utab/icon.png" alt="طراحی سایت" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; height: 20px;"><strong style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; display: block; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); position: absolute;">طراحی سایت</strong></a><a href="https://utabweb.net/" class="utabwdfg4" rel="nofollow" title="سایت ساز" target="_blank" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; cursor: pointer; display: inline-block; direction: rtl; position: relative; color: rgb(255, 255, 255) !important; width: auto !important; clear: both !important; height: 20px !important; visibility: inherit !important;"><img src="https://utabweb.net/img/logo/utab/utab.png" alt="سایت ساز" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; height: 20px;"><strong style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; display: block; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); position: absolute;">سایت ساز</strong></a><a href="https://utabweb.net/" class="utabwdfg1" rel="nofollow" title="فروشگاه ساز" target="_blank" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; text-decoration-line: none; cursor: pointer; display: inline-block; direction: rtl; position: relative; color: rgb(255, 255, 255) !important; width: auto !important; clear: both !important; height: 20px !important; visibility: inherit !important;"><img src="https://utabweb.net/img/logo/utab/web.png" alt="فروشگاه ساز" style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; border: 0px; height: 20px;"><strong style="transition: all 200ms ease-in-out 0s; display: block; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); position: absolute;">فروشگاه ساز</strong></a></span> text/html 2018-08-01T10:17:51+01:00 bartarinketab.ir استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز http://bartarinketab.ir/post/5580 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با توجه به اعلام نیاز آموزشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروههای آموزشی از فارغ التحصیلان مقاطع فوق تخصص ، تخصص ، Ph.D رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم جهت ارائه پرونده تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۵/۳۱ به معاونت آموزشی دانشکده یا مدیریت مرکز تحقیقات مربوطه مراجعه نمایند. مهلت تعیین شده غیر قابل تمدید خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاروی لینک زیر کلیک نمائید</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#333399" size="2"><b><a href="https://amouzesh.tbzmed.ac.ir/Uploads/User/849/files/New%20Folder/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%2097.pdf" target="_blank" title="">برای مشاهده شرایط فراخوان اینجا کلیک کنید</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font color="#cc33cc" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></div></div></div></div></div><a href="https://amouzesh.tbzmed.ac.ir/Uploads/User/849/files/New%20Folder/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%2097.pdf" target="_blank" title=""><div></div></a></div> text/html 2018-08-01T10:12:12+01:00 bartarinketab.ir شروع ثبت نام آزمون کشوری استخدامی وزارت نیرو در نیمه دوم مردادماه ۹۷ http://bartarinketab.ir/post/5579 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وزارت نیرو در نظر دارد نیمه دوم مرداد ماه ثبت نام آزمون استخدامی را از طریق وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام دهد که تاریخ غیر رسمی ۲۱ مردادماه اعلام شده است. نیمه دوم مهرماه نیز تاریخ برگزاری آزمون استخدامی است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شرکت‌های توزیع نیروی برق، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری از جمله شرکت‌های غیردولتی وابسته وزارت نیرو به شمار می‌روند. در آزمون قبلی برای شرکت‌های غیردولتی (وابسته) وزارت نیرو که ۲۲ اردیبهشت سال ۹۶ توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد بیش از ۱۵۰۰ نفر ظرفیت استخدامی وجود داشت که از این تعداد ۱۰۶۰ نفر ظرفیت استخدامی مربوط به شرکت‌های برقی بود. آخرین آزمون شرکت‌های دولتی (تابعه) وزارت نیرو نیز در تاریخ ۳ شهریور ۹۶ همزمان با چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بر اساس تجارب قبلی، حدودا یک سوم ظرفیت کل پذیرش در شرکت‌های برقی به خود رشته برق اختصاص دارد و مابقی به دیگر رشته‌ها نظیر مدیریت، عمران، کامپیوتر، حسابداری، اقتصاد، شیمی، مکانیک، حقوق، فناوری اطلاعات، علوم اجتماعی و ارتباطات، فیزیک، زیست و… اختصاص می‌یابد.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="">دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت نیرو</a></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://bartarinketab.ir/post/176" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</a></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font color="#cc33cc" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div></div></div> text/html 2018-07-30T14:48:51+01:00 bartarinketab.ir استخدام جدید فراگیر پنجم دستگاه های اجرایی سال ۹۷ (اعلام نتایج) http://bartarinketab.ir/post/5578 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشوردر تاریخ ۹۷/۰۴/۱۵ شرکت نموده‌اند می‌رساند که کارنامه نتایج داوطلبان در سایت سازمان‌سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا داوطلبان هریک از دستگاههای اجرایی اجرایی (شامل: وزارت آموزش و پرورش، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شیلات کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بیمه سلامت، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه) می‌بایست با توجه به نتیجه مندرج درکارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://92.242.195.145/NOETEMPNo5.Karnameh97/" target="_blank" title="">برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید</a></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="" color="#333399"><b style="">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333399"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333399"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#333399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#333399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#333399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font color="#cc33cc" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"></div></div></div></div> text/html 2018-07-30T14:39:23+01:00 bartarinketab.ir اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش وپرورش http://bartarinketab.ir/post/5577 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشوردر تاریخ ۹۷/۰۴/۱۵ شرکت نموده‌اند می‌رساند که کارنامه نتایج داوطلبان در سایت سازمان‌سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا داوطلبان هریک از دستگاههای اجرایی اجرایی (شامل: وزارت آموزش و پرورش، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شیلات کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بیمه سلامت، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه) می‌بایست با توجه به نتیجه مندرج درکارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">لازم به ذکر است که برای کلیه داوطلبان حاضر در جلسه حسب مورد براساس اولین انتخاب کارنامه آزمون صادر شده است و داوطلبان مقتضی است براساس موارد ذیل عمل نمایند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://92.242.195.145/NOETEMPNo5.Karnameh97/" target="_blank" title="">برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><div style=""><div style="text-align: right;"><div style=""><div style="text-align: center;"><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2" style=""><b style="">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"></div></div></div></div> text/html 2018-06-29T10:15:02+01:00 bartarinketab.ir استخدام های 8 تیر http://bartarinketab.ir/post/5576 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5575" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div><div><font color="#333399">اخبار استخدام پرستاران</font> <font color="#333399">سال ۹۷ (آخرین اخبار)</font></div></div><div></div></b></font></a></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5574" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#333399">استخدام استانداری کردستان</font> <font color="#333399">سال ۹۷ (خبر جدید)</font></b></font></a></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5574" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div></div></b></font></a></div></div><div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5573" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#333399">استخدام شهرداری های قزوین در سال۹۷ (خبر جدید)</font></b></font></a></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5573" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div></div></b></font></a></div></div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5572" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div><div><font color="#333399">استخدام استانداری</font> <font color="#333399">کرمانشاه در سال ۹۷</font></div></div><div></div></b></font></a></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97</b></font></a></div></div><div style=""><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام نیروی دریایی ارتش 97</span></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b>دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام پتروشیمی برنا</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات&nbsp;استخدام بانک خاورمیانه 97</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام بانک حکمت ایرانیان</b></font></a></div><div><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 97</b></font></a></p><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><p style="text-align: center;">دانلود جزوات و نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی دیون محاسبات کشور</p><p style="text-align: center;"></p></b></font></a><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)</span></b></font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند در سال ۹۵</b></font></a></p><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی مارون</font></a></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="text-align: start;">دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان</span><br></b></font><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3825" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات استخدامی اورژانس و فوریت های پزشکی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (تیر ماه 95)&nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک (استخدام جدید)</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/3658" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام نیروی قراردادی شرکت گهر روش سیرجان</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3451" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات استخدام هلال احمر 95 در سراسر کشور</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام نیروی دریایی ارتش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی امیر کبیر سال ۹۵</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3289" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدامی راه آهن</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3146" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات 95</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3102" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">آزمون</font>&nbsp;<font color="#993399">کارگزاران گمرکی سال 1395</font></a>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3008" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات&nbsp;استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان</b></font></a></div><div><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات&nbsp;کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات مصاحبه استخدام پست بانک اینجا کلیک کنید</b></font></a></p></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/228" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشاهده همه استخدامی های ماه جاری</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات استخدمی تامین اجتماعی</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی شهرداری</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی آتش نشانی</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarin-ketab.ir/post/2918" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات</b></font></a></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی&nbsp;</b></font></a></div></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2531" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی &nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود</font>&nbsp;<font color="#993399">سوالات استخدامی دامپزشکی</font></a></b></font></div></div></div></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc33cc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><hr></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات&nbsp;مصاحبه استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/134" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/51" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/30" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/32" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/34" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/35" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/36" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/37" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/38" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/40" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/68" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/231" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,<a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفتاردرمانی</a><span style="text-align: right;">,</span>&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان های تامین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/74" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/29" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/54" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/75" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/77" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/76" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/50" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/63" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/64" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/65" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1939" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a>,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه های اجرایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2521" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستیاران ستادی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آزمون تخصصی بهداشت خانواده</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور اقتصاد و دارایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2759" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">پست بانک</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2760" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">صندوق رفاه دانشجویان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/10" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">برق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مصاحیه استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">حقوق قضائی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مامایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/21" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آگهی استخدام آذربایجان شرقی , آگهی استخدام آذربایجان غربی , آگهی استخدام اردبیل , آگهی استخدام اصفهان , آگهی استخدام البرز &nbsp;, آگهی استخدام ایلام ,آگهی استخدام بوشهر, آگهی استخدام تهران,آگهی استخدام چهارمحال و بختیاری, آگهی استخدام خراسان جنوبی,آگهی استخدام خراسان رضوی آگهی استخدام خراسان شمالی, آگهی استخدام خوزستان, آگهی استخدام زنجان, آگهی استخدام سمنان, آگهی استخدام سیستان و بلوچستان, آگهی استخدام فارس, آگهی استخدام قزوین, آگهی استخدام قم ,آگهی استخدام کردستان, آگهی استخدام کرمان, آگهی استخدام کرمانشاه ,آگهی استخدام کهگیلویه و بویراحمد, آگهی استخدام گلستان ,آگهی استخدام گیلان, آگهی استخدام لرستان, آگهی استخدام مازندران, آگهی استخدام مرکزی, آگهی استخدام هرمزگان, آگهی استخدام همدان ,آگهی استخدام یزد</a></b></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div> text/html 2018-06-29T10:14:52+01:00 bartarinketab.ir آگهی استخدام تیر ماه 97 http://bartarinketab.ir/post/5571 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><b><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5576" target="_blank" title=""><div><font color="#333399">استخدام</font> <font color="#333399">های 8 تیر</font></div><div style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><h2></h2></div></a></div><div style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#333399"><br></font></div></b></font></div><div style="text-align: right;"><div style=""><div style=""><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="height: 0px; width: 560px; border: 0px;"></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div><div><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><div><br></div><div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div></font></div></h2><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></div></h2></div></div></div></div><div style=""><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div class="cnt" style=""><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/21" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>پربازدیدترین آگهی های استخدام</b></font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/228" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشاهده همه آگهی های اسخدامی</b></font></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>&nbsp; &nbsp;</b></u></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 14.4px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://s3.picofile.com/file/8228665718/SKL.gif" alt="advertisement" width="110" height="40"></a><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; background-color: rgb(242, 242, 242);"></span></b></u></font></p><p align="center" style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 14.4px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://s3.picofile.com/file/8192356550/dkdkdkd.jpg" alt="advertisement" width="180" height="60"></a><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; background-color: rgb(242, 242, 242);"></span></b></u></font></p><p align="center" style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></p><p align="center" style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 14.4px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img <a="" href="http://bartarin-ketab.ir/post/797" rel="nofollow"></b></font></a></p><p align="center" style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><img src="http://s1.picofile.com/file/7788383759/bartarin_.gif" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></b></u></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>&nbsp;</b></u></font></p><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><div></div></div><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bartarinketab.ir/extrapage/rezoome" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><b>&nbsp;</b></a></font></p><div style=""><div><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>&nbsp; *******************************************************************&nbsp;&nbsp;</b></u></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><font color="#3366ff">در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده و یا آگهی های شغلی ناشایست و غیرمعقول، لطفاً سریعاً از&nbsp;</font><a href="http://bartarinketab.ir/post/comment/5" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#cc0000">اینجا</font></a><font color="#3366ff">&nbsp;مسئولین سایت را مطلع فرمایید.</font></b></u></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>نکته بسیار مهم:&nbsp;چنانچه خانمها برای شغلی دعوت به مصاحبه شدند، در مراجعات اولیه حتما&nbsp;در ساعات اداری و با یک همراه&nbsp;مراجعه نمایند.</b></u></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>&nbsp;</b></u></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>*******************************************************************&nbsp;</b></u></font></p></div><div><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>&nbsp;</b></u></font></div></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><div style=""><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="line-height: 35px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%;">جهت دانلود سوالات&nbsp;</span><span style="line-height: 35px;">کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</span></b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات مصاحبه استخدام پست بانک اینجا کلیک کنید</b></font></a></p></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 26.6667px;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند</b></font></a></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: right;"><div><div><div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/228" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشاهده همه استخدامی های ماه جاری</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات استخدمی تامین اجتماعی</b></font></a></div></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی شهرداری</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی آتش نشانی</b></font></a></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarin-ketab.ir/post/2918" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی&nbsp;</b></font></a></div></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<span style="text-align: right;">دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 94</span></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/2531" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<span style="text-align: right;">آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی &nbsp;</span></b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div></div></div></div><div style=""><div><hr></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات&nbsp;مصاحبه استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/134" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/51" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/30" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/32" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/34" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/35" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/36" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/37" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/38" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/40" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/68" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/231" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان های تامین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/74" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/29" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/54" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/75" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/77" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/76" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/50" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/63" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/64" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/65" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1939" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a>,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه های اجرایی</a>,&nbsp;<font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/2521" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستیاران ستادی</a>&nbsp;,&nbsp;</font><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آزمون تخصصی بهداشت خانواده</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور اقتصاد و دارایی</a>,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/2759" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">پست بانک</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/2760" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">صندوق رفاه دانشجویان</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">برق</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">مصاحیه استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">حقوق قضائی</a>&nbsp;,&nbsp;<font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مامایی</a>&nbsp;,&nbsp;</font><font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/21" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آگهی استخدام آذربایجان شرقی , آگهی استخدام آذربایجان غربی , آگهی استخدام اردبیل , آگهی استخدام اصفهان , آگهی استخدام البرز &nbsp;, آگهی استخدام ایلام ,آگهی استخدام بوشهر, آگهی استخدام تهران,آگهی استخدام چهارمحال و بختیاری, آگهی استخدام خراسان جنوبی,آگهی استخدام خراسان رضوی آگهی استخدام خراسان شمالی, آگهی استخدام خوزستان, آگهی استخدام زنجان, آگهی استخدام سمنان, آگهی استخدام سیستان و بلوچستان, آگهی استخدام فارس, آگهی استخدام قزوین, آگهی استخدام قم ,آگهی استخدام کردستان, آگهی استخدام کرمان, آگهی استخدام کرمانشاه ,آگهی استخدام کهگیلویه و بویراحمد, آگهی استخدام گلستان ,آگهی استخدام گیلان, آگهی استخدام لرستان, آگهی استخدام مازندران, آگهی استخدام مرکزی, آگهی استخدام هرمزگان, آگهی استخدام همدان ,آگهی استخدام یزد</a></font></b></u></font></div></div><div><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-06-29T10:01:48+01:00 bartarinketab.ir اخبار استخدام پرستاران سال ۹۷ (آخرین اخبار) http://bartarinketab.ir/post/5575 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نماینده مردم سمیرم در مجلس می‌گوید بر اساس استانداردها باید به ازای هر هزار نفر، حداقل سه نفر پرستار داشته باشیم اما این میزان در ایران یک نفر است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر لزوم اجرای قانون بهره وری و پیشگیری از اضافه کار اجباری پرستاران، گفت: پرستاری شغلی طاقت فرسا و سخت است؛ پرستاران شبانه روز در حال فعالیت و انجام امور بیماران هستند و لحظه ای غفلت آنان جان بیماران را به خطر می اندازد این در حالی است که میزان حقوق و درآمد آنان متناسب با تلاش آنها نبوده و حتی از سوی برخی همراهان بیمار نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پرستاری باید جزو مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرد، افزود: متاسفانه با وجود تمامی مشکلاتی که این قشر با آن روبرو هستند، شغل پرستاری هنوز جزو مشاغل سخت قرار نگرفته و این در حالی است که طی سه سال، ۱۷ پرستار جان خود را به علت فشار کاری و شیفت های پی در پی از دست دادند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تاثیر کمبود ۱۷۰ هزار پرستار در کشور در اضافه کار اجباری پرستاران</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی کمبود ۱۷۰ هزار پرستار در کشور را در اضافه کار اجباری پرستاران موثر دانست و گفت: بر اساس استانداردها باید حداقل سه نفر پرستار به ازای هر هزار نفر جمعیت داشته باشیم اما متاسفانه در ایران به ازای هر یک هزار نفر یک پرستار وجود دارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این نماینده مردم در مجلس دهم، رعایت استاندارد پرستار به تخت بیمارستانی را ضروری دانست و تصریح کرد: بر اساس آمارهای مرکز آمار به ازای هر ۵۰۸ ایرانی یک تخت بیمارستانی وجود دارد البته وزارت بهداشت در حال ایجاد بیش از ۳۹ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی است دراین رابطه انتظار می رود همزمان با افزایش تخت ها جذب پرستار نیز در دستور کار قرار گیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سازمان امور استخدامی مجوز جذب پرستار را صادر کند</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلیمی با تاکید بر اینکه سازمان امور استخدامی باید مجوز جذب پرستار را صادر کند، گفت: انتظار می رود وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه با تامین بودجه مناسب نسبت به اخذ مجوز از سازمان امور استخدامی برای جذب بیشتر پرستار اقدام کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم، افزود: بدون حضور پرستاران در امور بیماران تاخیر می افتد و نمی توان از کمک پرستاران نیز برای پیشبرد امور استفاده کرد بلکه تنها راهکار جذب پرستار است تا بتوان امور بیماران را به خوبی انجام داد؛ در این رابطه فارغ التحصیلان پرستاری زیادی در کشور داریم و باید جذب آنها در دستور کار قرار گیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی پرستاری</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div><h2 class="hl"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></div></h2></div></div></div></div> text/html 2018-06-29T09:57:50+01:00 bartarinketab.ir استخدام استانداری کردستان سال ۹۷ (خبر جدید) http://bartarinketab.ir/post/5574 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استاندار کردستان گفت: با توجه به شرایط اشتغال و تولید در این استان، نباید بگذاریم فرصت بهره مندی از تسهیلات اشتغال در قالب طرح پایدار روستایی از دست برود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گزارش خبرنگار ایرنا، بهمن مرادنیا عصر سه شنبه در کارگروه اشتغال که با حضور معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: نباید این حق مسلم مردم برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی ضایع شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی افزود: این میزان تسهیلات اختصاص یافته به استان برای ایجاد اشتغال همیشه فراهم نبوده است و نباید فرصتی که در این دولت به وجود آمده به دلیل سختگیری ها از سوی برخی متولیان از دست برود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استاندار کردستان اضافه کرد: سهم مصوب تسهیلات اشتغال پایدار برای کردستان سه درصد از مجموع سهم کشوری است البته نسبت به دیگر استان ها کمتر است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مرادنیا با بیان اینکه کردستان همیشه در بحث اعتباری درخواست اعتبارات جهشی کرده تا به میانگین کشوری برسد، یادآور شد: همیشه گفته ام دید کارشناسان در کردستان محدود است بنابراین مدیران بانک ها باید برای تسهیل در پرداخت وام ها دخالت کنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی با بیان اینکه توسعه نیاز به دید و نظر بلند دارد و از همه می خواهم با همین جدیت امور را پیگیری کنند، اضافه کرد: مقررات خوبی مصوب شده اما دید کارشناسان ما وسیع نیست و اجرای این مصوبات در گیر و دار بروکراسی اداری و بانکی می ماند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مرادنیا با اشاره به اینکه اگر در شهرستان ها نیرو برای کارشناسی محدود است می توان از ظرفیت مرکز استان استفاده کرد، گفت: امیدوارم بتوانیم علاوه برسهم خود از سهم ملی هم برای اشتغالزایی اعتبار جذب کنیم که همه اینها بستگی به همت بانک ها و دستگاه های اجرایی دارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مدیرعامل خانه صنعت و معدن کردستان هم در این نشست گفت: بانک ها وثیقه و سود بسیار بالا برای ارائه تسهیلات طلب می کنند و در کنار آن هیچ ریسکی هم نمی پذیرند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عبدالله کاردانی با بیان اینکه بانک ها نسبت به واحد تولیدی و سرمایه گذار هیچ احساس مسئولیتی ندارند، افزود: در زمانی که به عنوان مثال به دلیل نوسانات ارزی واحد تولیدی راکد می ماند بانک یک روز هم از جریمه و بهره خود نمی گذرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی اضافه کرد: مواد پتروشیمی در اختیار دولت است اما به ساعت گران می شود و واحد تولیدی توان خرید پیدا نمی کند که در آن شرایط با رکود و مشکل در تولید مواجه می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کاردانی اظهار داشت: همه بار را نباید بر روی دوش واحد تولیدی انداخت بلکه دستگاه های مختلف باید برای ماندگاری تولید و رونق آن به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران کمک کنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">میزان پرداختی تسهیلات در قالب طرح اشتغال پایدار روستایی در این استان کردستان براساس اعلام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۱۴ درصد میزان تخصیص یافته معادل ۱۹۵ میلیارد ریال رسیده و تاکنون تسهیلات مورد نیاز ۲۴۹ طرح متقاضی طرح پرداخت شده تا ۵۷۹ شغل ایجاد کنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/40" target="_blank" title=""><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود رایگان سوالات استخدامی استانداری</font></b></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font color="#cc33cc" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div></div></div> text/html 2018-06-29T09:52:36+01:00 bartarinketab.ir استخدام شهرداری های قزوین در سال۹۷ (خبر جدید) http://bartarinketab.ir/post/5573 <p class="es-subtitle " style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;مجوز استخدام ۷۰ آتش نشان در قزوین دریافت شده است</font></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: مجوز استخدام ۷۰ آتش نشان برای شهرداری های استان دریافت شده است.</span></div><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: justify;">به گزارش ایرنا، ایرج زاهد پور عصر سه شنبه در نشست با شهرداران استان قزوین افزود: با جذب این نیروها، مشکل کمبود نیروی انسانی در پایگاه های آتش نشانی استان مرتفع خواهد شد.</div><div style="text-align: justify;">مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در بخش دیگری از صحبت های خود در این نشست با اشاره مشکل کمبود آب در بیشتر شهرهای استان،گفت: با توجه به این وضعیت انتظار می رود شهرداری ها در آبیاری فضای سبز شهر خود از شیوه های مدرن استفاده کنند تا در مصرف آب صرفه جویی شود.</div><div style="text-align: justify;">زاهدپور، تعامل و تقویت ارتباط شهرداران با شورای شهر را در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان ضروری دانست و گفت: تعامل شهرداران با مسئولان بالادستی نیز باید افزایش یابد.</div><div style="text-align: justify;">این مسئول، زمان صدور پروانه های ساختمانی در شهرداری ها را طولانی دانست و گفت: این فرایند را باید کوتاه کرد تا کار مردم به سرعت و بدون معطلی انجام شود.</div><div style="text-align: justify;">زاهدپور همچنین خواستار جدیت شهرداران با متخلفان ساختمانی شد و گفت: این کار باید در بدو آغاز تخلف انجام شود تا هزینه ها و پیامدهای کمتری را با خود بدنبال داشته باشد.</div><div style="text-align: justify;">وی همچنین خواستار فضاسازی مناسب شهرهای استان در ایام مربوط به برگزاری کنگره شهدای استان در سال جاری شد و در ادامه بر تکریم هرچه بیشتر ارباب رجوع توسط شهرداران و جدیت بیشتر در خدمت رسانی به شهروندان تاکید کرد.</div><div style="text-align: justify;">استان قزوین دارای ۲۵ شهر است.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarin-ketab.mihanblog.com/post/1088" target="_blank" title=""><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی شهرداری</b></a></div></font></p><div style="text-align: center;"><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div><h2 class="hl"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div></div></font></div></h2></div></div></div> text/html 2018-06-29T09:42:46+01:00 bartarinketab.ir استخدام استانداری کرمانشاه در سال ۹۷ http://bartarinketab.ir/post/5572 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار کرمانشاه گفت: دولت تدبیر و امید ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری این استان اختصاص داده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گزارش خبرنگار ایرنا؛ رضا رحیمی روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در سرسرای اجتماعات شهدای دولت استانداری، افزود: این میزان اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی و در قالب تسهیلات طرح اشتغال روستایی عشایری، رونق تولید، خوداشتغالی و اشتغال در مناطق زلزله زده اختصاص یافته است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی همچنین توضیح داد که یک هزار میلیارد ریال نیز کمک فنی اعتباری در اختیار ادارات و سازمان های مرتبط با حوزه اشتغال قرار گرفته که در قالب تسهیلات کم بهره در اختیار کارآفرینان قرار گیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی بیکاری را مهمترین مشکل فعلی استان کرمانشاه دانست و گفت: با وجود همه تلاش های نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف این مشکل هنوز پابرجاست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">او ایجاد زنجیره های تولید را یکی از راهکارهای برون رفت از بحران بیکاری دانست و گفت: اکنون در کرمانشاه واحدهای تولیدی زیربنایی زیادی از جمله خودروسازی و پتروشیمی ایجاد شده که در صورت ایجاد زنجیره های در زیرمجموعه این واحدها می توان اشتغال بیشتری ایجاد کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی با تاکید بر رفع موانع تولید در استان کرمانشاه از مسئولان وزارت کار خواست طرح های اشتغالزایی استان را سریع و در کمترین زمان ممکن بررسی کنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی تاکید کرد که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه را که نرخ بیکاری بالایی دارد متفاوت و ویژه ببیند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در ادامه خواستار تلاش برای نهادینه شدن فرهنگ کار در استان توسط ادارات و سازمان های مرتبط شد و گفت: این موضوع باید با آموزش و اطلاع رسانی مناسب در راستای کاهش نرخ بیکاری در دستور کار قرار گیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">رحیمی به مشکلات اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و افزود: دشمنان برای جلوگیری از استقلال و خودکفایی ملت ایران بر سر راه پیشرفت این ملت مانع ایجاد می کند که باید با وفاق و همدلی مانع از تحقق اهداف آنان شویم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در این مراسم از خدمات داود یاوری قدردانی و حسن عزیزی به عنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه منصوب شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عزیزی اهل شهرستان سرپل ذهاب و برادر مرحوم احمد عزیزی شاعر انقلاب است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عزیزی سال ۷۰ به عنوان مدیرکل فنی و حرفه ای در استان کرمانشاه خدمت کرده است و همچنین مدیرکلی فنی و حرفه ای اردبیل و البرز را در کارنامه کاری خود دارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آخرین پست او ریاست تربیت مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای البرز بوده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">داوود یاوری پیش از این به مدت چهار سال به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه فعالیت داشت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/40" target="_blank" title="">دانلود رایگان سوالات استخدامی استانداری</a></b></font></div><div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div><h2 class="hl"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></div></h2></div></div></div></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/40" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div></div></font></a></div><div style="text-align: center;"><div><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><div><br></div></div></div></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-06-12T08:33:24+01:00 bartarinketab.ir استخدام وزارت صنایع و معادن http://bartarinketab.ir/post/5570 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ایجاد ۲۸۰هزار شغل در حوزه تجارت و واحدهای صنفی</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری پیش‌بینی می‌شود شاهد ایجاد ۲۸۰ هزار شغل در بخش تجارت و واحدهای صنفی در کشور باشیم.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر دوشنبه در آغاز سفر یک‌روزه به سمنان و در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی سمنان، در جمع خبرنگاران، بیان کرد: در سال گذشته ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه تجارت و واحدهای صنفی ایجاد شد و امسال با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امیدواریم این عدد به ۲۸۰ هزار شغل در کشور برسد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی بابیان اینکه ۱۲۰ هزار نیز در حوزه صنعت طی سال ۹۶ ایجاد شد، افزود: امسال پیش‌بینی ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در بخش صنایع صورت گرفته که امیدواریم به این میزان دست‌یابیم.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">حمایت استارت آپ‌ها در دستور کار دولت</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجموع شغل‌های ایجادشده توسط این وزارتخانه در سال گذشته را ۴۵۰ هزار شغل دانست و تاکید کرد: در سال جاری پیش‌بینی برای ایجاد ۵۳۰ هزار شغل درمجموع بخش‌های تابعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، صورت گرفته است.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">رحمانی با بیان اینکه زیرساخت ایجاد مشاغل جدید در بخش صنعت با تلاش مسئولان ایجاد می‌شود، ابراز کرد: توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی، بهین یاب و نوسازی واحدهای تولیدی، رفع موانع تولید و … ازجمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شغل است.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی توسعه استارت آپ‌های شغل آفرین را دیگر رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد مشاغل دانست و گفت: حمایت استارت آپ‌ها در دستور کار دولت قرار دارد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">منبع: خبرگزاری مهر</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خبر ۸ خرداد ۹۷ – ایجاد ۱۰۰۰ شغل جدید در واحدهای صنعتی قرچک</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد ۱۰۰۰ شغل جدید در واحدهای صنعتی قرچک در صورت تکمیل واحدهای صنعتی در حال ساخت این شهرستان خبر داد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی بعد از ظهر دوشنبه در نشست صمیمانه با صنعتگران قرچک طی سخنانی با بیان این که طرح های ارائه شده اخیر نشان می دهد، که کارآفرینان کشور نگرانی از تحریم ها ندارند، گفت: صنعتگران امروز در خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی هستند.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲۹ هزار طرح صنعتی در کشور در دست ساخت است و حرکت رو به جلو واحدهای صنعتی در کشور احساس می شود.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در آینده ای نزدیک و با به بهره برداری رسیدن واحدهای صنعتی در حال ساخت قرچک، بیش از ۱۰۰۰ شغل در این شهرستان ایجاد می شود.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از ایجاد زیرساخت ها در شهرک صنعتی قرچک در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: گازرسانی به این شهرک تا سال آینده انجام خواهد شد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نجفی بر عزم جدی در راستای حل مشکلات صنعت‌گران تاکید کرد و افزود: با حمایت از کالای ایرانی می توان شرایط را برای اشتغال زایی در کشور ایجاد کرد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فراهم‌سازی شرایط فعالیت برای تولید کنندگان و کارآفرینان وظیفه حاکمیت است و باید در تمامی زمینه‌ها با برنامه حرکت کرد، انگیزه لازم برای این اقدامات نیز در دولت وجود دارد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title=""><font color="#333399">دانلود رایگان سوالات استخدامی</font> <font color="#333399">وزارت صنایع و معادن&nbsp;</font></a></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><div style=""><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div></div> text/html 2018-06-12T08:24:27+01:00 bartarinketab.ir استخدام استانداری تهران http://bartarinketab.ir/post/5569 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جذب ۶۴ هزار نفر در ادارات استان تهران به ازای ۳۰۰۰ نیروی بازنشسته</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استاندار تهران گفت: به ازای هر ۳۰۰۰ نیروی بالای ۳۰ سال بازنشسته در استان تهران ۶۴ هزار نفر در ادارات جذب شده اند.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای راهبری توسعه و مدیریت استان تهران گفت: در برنامه های چهارم تا ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده است، اما آموزش ندادن به نیروی انسانی از دلایلی بود، که این هدف به طور کامل محقق نشد، امروز مهم ترین اقدام در سیستم اداری استان تهران، تربیت نیروی انسانی و اصلاح ساختار اجرایی است.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مقیمی ضمن تاکید بر آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، گفت: باید از طریق آموزش نیروهای موجود را توانمند کنیم، متاسفانه ماموریت ها و وظایف در استان تهران با ساختارهای دستگاه های اجرایی تطابق ندارد و بسیاری از وظایف ما گسترده تر از سایر استان ها است.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی گفت: بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، به ازای خروج هر ۳۰۰۰ نفر نیروی با سابقه بالای ۳۰ سال در استان تهران، ۱۰۰۰ نیروی جدید باید جذب شوند، در حالی که اکنون ۶۴ هزار نفر جذب شده اند و این امر نشان از فقدان تعریف صحیح و درست از مبانی جذب نیرو در ادارات و دستگاه های اجرایی دارد، با این حجم نیروی انسانی با کارآمدی کم مواجه هستیم.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استاندار تهران با انتقاد از سرمایه گذاری کم در جهت آموزش نیروی انسانی کارآمد، گفت: در حوزه اجرا با نیروهایی روبرو هستیم، که توانایی اجرای بالایی ندارند، باید با اصلاح فرهنگ جامعه، از تبعیض ها بپرهیزیم، امروز مشکل آیین نامه و قانون نداریم، اما ایراد کار در عدم اجرای صحیح قانون است.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اصرار زیاد برای انتقال ۲۴۸۰ نفر به استانداری تهران</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بر اساس این گزارش، در این جلسه معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران نیز طی سخنانی گفت: حدود ۸۵ درصد منابع اعتباری دولت صرف حقوق و دستمزد می شود.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گفته محمد امامی امین طی ۳ سال اخیر ۲۴۸۰ نفر درخواست انتقال به استانداری تهران داشتند، که با بسیاری از این درخواست ها موافقت نشد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی از اصرارهایی برای پذیرش درخواست های انتقال خبر داد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><h2 class="hl"><a href="http://bartarinketab.ir/post/176" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></a></h2><div><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/40" target="_blank" title=""><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی استانداری&nbsp;</b></font></p><div><div><div></div></div></div></a><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font color="#cc33cc" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"></div></div></div></div></div> text/html 2018-06-12T08:11:25+01:00 bartarinketab.ir استخدام کمیته امداد امام خمینی(ره) http://bartarinketab.ir/post/5568 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان ویژه میاندوآب با بیان اینکه در سال گذشته ۳۳۵ طرح اشتغالزایی ویژه مددجویان کمیته امداد در این شهرستان به اجرا درآمده است، گفت: برای اجرای این طرح ها ۷۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گزارش ایرنا ناصر امیری روز سه شنبه در جلسه اشتغال مددجویان کمیته امداد این شهرستان، بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) قدم های خوبی برای کمک رسانی به محرومان و افراد بی بضاعت برداشته است که این موضوع جای تقدیر دارد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی همچنین با تقدیر از همکاری بانک های عامل برای پرداخت وام های خوداشتغالی به مددجویان، گفت: تلاش دولت تدبیر و امید بر این است تا وام به کسانی که می توانند در رونق اقتصادی و اشتغالزایی در جامعه نقش ایفا می کنند، پرداخت شود و بانک ها نیز در این زمینه به وظیفه خود عمل می کنند.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فرماندار میاندوآب همچنین با تاکید بر تداوم همکاری بانک های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغالزا برای مددجویان نهادهای حمایتی، گفت: بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار و توسعه روستایی اهتمام ویژه داشته باشند تا اعتبارات فوق در سطح شهرستان جذب شده و در موضوع توسعه و اشتغالزایی شهرستان مفید واقع شود.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) میاندوآب نیز در این مراسم گفت: سال گذشته برای ۲۹۵ مددجو‌ وام خود اشتغالی به مبلغ پنج میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال توسط بانک های عامل و به ۳۱ نفر مبلغ ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از منابع امدادی پرداخت شده است.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">رسول بخشی افزود: یک طرح از صندوق توسعه ملی با مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و ۹ دستگاه خودرو وانت نیسان با مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از منابع صندوق کارآفرینی امید خریداری و برای اشتغالزایی به مددجویان اهدا شده است.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی با بیان اینکه اشتغالزایی انجام شده در صنوف مختلف از جمله دامپروری، قالیبافی و غیره بوده است، بیان کرد: در کنار این طرح ها، برای بیش از ۶۵۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغا ایجاد شده است.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی با بیان اینکه امسال نیز در راستای حمایت و اشتغالزایی مددجویان گام برمی داریم، افزود: در چند سال گذشته حدود ۲ هزار و ۸۰۰ طرح اشتغالزایی با حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در میاندوآب اجرایی شده است.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) میاندوآب با اشاره به اینکه در کنار طرح های اشتغال زایی برای آموزش مهارت آموزی مددجویان اقدام شده است، گفت: در یک سال گذشته ۳۶۲ مورد آموزش مهارت آموزی و نیز ۳۶ مورد آموزش های کارآفرینی و ۲۳ مورد حرفه آموزی دانش آموزان مددجو انجام گرفته است.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی افزود: همچنین ۸۳ نفر از فرزندان مددجویان از طریق موسسه های کاریابی در سایر شهرها به کار معرفی شده اند‌‌.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گزارش ایرنا، در این جلسه از همکاری بانک های عامل شهرستان میاندوآب در پرداخت تسهیلات اشتغالزا به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) تجلیل شد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شهرستان میاندوآب با بیش از ۲۷۷ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع شده و سومین شهر پرجمعیت استان است.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><h2 class="hl"><a href="http://bartarinketab.ir/post/176" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></a></h2><div><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarin-ketab.mihanblog.com/post/238" target="_blank" title=""><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی کمیته امداد امام خمینی (ره)</b></font></p><div><div><div></div></div></div></a><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div></div></div></div></div> text/html 2018-05-17T13:38:50+01:00 bartarinketab.ir استخدام های 27 اردیبهشت http://bartarinketab.ir/post/5567 <div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div><div><br></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5566" target="_blank" title=""><font color="#333399">استخدام سازمان شیلات ایران سال ۹۷ (شروع ثبت نام+اصلاحیه)</font></a></div></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5566" target="_blank" title=""><font color="#333399"><div></div></font></a></b></font></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5565" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div><div><font color="#333399">شرایط پنجمین آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش اعلام شد</font></div></div><div></div></b></font></a></div></div><div><div style="text-align: right;"><div><font color="#333399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div></div><div style="text-align: right;"><div style=""><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style=""><div style=""><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97</b></font></a></div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام نیروی دریایی ارتش 97</span></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b>دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام پتروشیمی برنا</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات&nbsp;استخدام بانک خاورمیانه 97</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام بانک حکمت ایرانیان</b></font></a></div><div><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 97</b></font></a></p><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><p style="text-align: center;">دانلود جزوات و نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی دیون محاسبات کشور</p><p style="text-align: center;"></p></b></font></a><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)</span></b></font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند در سال ۹۵</b></font></a></p><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی مارون</font></a></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="text-align: start;">دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان</span><br></b></font><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3825" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات استخدامی اورژانس و فوریت های پزشکی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (تیر ماه 95)&nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک (استخدام جدید)</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/3658" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام نیروی قراردادی شرکت گهر روش سیرجان</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3451" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات استخدام هلال احمر 95 در سراسر کشور</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام نیروی دریایی ارتش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی امیر کبیر سال ۹۵</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3289" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدامی راه آهن</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3146" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات 95</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3102" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">آزمون</font>&nbsp;<font color="#993399">کارگزاران گمرکی سال 1395</font></a>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3008" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات&nbsp;استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان</b></font></a></div><div><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات&nbsp;کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات مصاحبه استخدام پست بانک اینجا کلیک کنید</b></font></a></p></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/228" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشاهده همه استخدامی های ماه جاری</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات استخدمی تامین اجتماعی</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی شهرداری</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی آتش نشانی</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarin-ketab.ir/post/2918" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات</b></font></a></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی&nbsp;</b></font></a></div></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2531" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی &nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود</font>&nbsp;<font color="#993399">سوالات استخدامی دامپزشکی</font></a></b></font></div></div></div></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc33cc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><hr></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات&nbsp;مصاحبه استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/134" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/51" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/30" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/32" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/34" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/35" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/36" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/37" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/38" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/40" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/68" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/231" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,<a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفتاردرمانی</a><span style="text-align: right;">,</span>&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان های تامین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/74" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/29" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/54" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/75" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/77" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/76" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/50" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/63" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/64" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/65" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1939" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a>,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه های اجرایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2521" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستیاران ستادی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آزمون تخصصی بهداشت خانواده</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور اقتصاد و دارایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2759" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">پست بانک</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2760" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">صندوق رفاه دانشجویان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/10" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">برق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مصاحیه استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">حقوق قضائی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مامایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/21" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آگهی استخدام آذربایجان شرقی , آگهی استخدام آذربایجان غربی , آگهی استخدام اردبیل , آگهی استخدام اصفهان , آگهی استخدام البرز &nbsp;, آگهی استخدام ایلام ,آگهی استخدام بوشهر, آگهی استخدام تهران,آگهی استخدام چهارمحال و بختیاری, آگهی استخدام خراسان جنوبی,آگهی استخدام خراسان رضوی آگهی استخدام خراسان شمالی, آگهی استخدام خوزستان, آگهی استخدام زنجان, آگهی استخدام سمنان, آگهی استخدام سیستان و بلوچستان, آگهی استخدام فارس, آگهی استخدام قزوین, آگهی استخدام قم ,آگهی استخدام کردستان, آگهی استخدام کرمان, آگهی استخدام کرمانشاه ,آگهی استخدام کهگیلویه و بویراحمد, آگهی استخدام گلستان ,آگهی استخدام گیلان, آگهی استخدام لرستان, آگهی استخدام مازندران, آگهی استخدام مرکزی, آگهی استخدام هرمزگان, آگهی استخدام همدان ,آگهی استخدام یزد</a></b></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div></div></div> text/html 2018-05-17T13:37:40+01:00 bartarinketab.ir آگهی استخدام اردیبهشت ماه 97 http://bartarinketab.ir/post/5511 <div><a href="http://bartarin-ketab.mihanblog.com/post/5512" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div style=""><font color="#333399" style="">استخدام های</font> <font color="#333399" style="">1 اردیبهشت</font></div><div style=""></div></b></font></a></div><div><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="height: 0px; width: 560px; border: 0px;"></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5518" target="_blank" title=""><b><font color="#333399">استخدام های</font> <font color="#333399">9 اردیبهشت</font></b></a></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div><b><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5526" target="_blank" title=""><font color="#333399">استخدام های</font> <font color="#333399">10 اردیبهشت</font></a></div><div style=""><br></div><div style=""><div style=""><div><div><font color="#333399"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5529" target="_blank" title=""><font color="#333399">استخدام های</font> <font color="#333399">11 اردیبهشت</font></a></font></div></div><div><br></div><div><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5532" target="_blank" title=""><div><font color="#333399">استخدام های 12 اردیبهشت</font></div><div style=""></div></a></div></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5529" target="_blank" title=""><div style=""></div></a></div></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5526" target="_blank" title="" style=""><div></div></a></b></div></font></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5518" target="_blank" title=""><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div style="text-align: right;"></div></b></font></div></a></div><div><div style="text-align: right;"><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><div style=""><b><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5536" target="_blank" title=""><font color="#333399">استخدام های</font> <font color="#333399">13 اردیبهشت</font></a></div><div style=""><br></div><div style=""><div style=""><div style=""><div><font color="#333399"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5539" target="_blank" title=""><font color="#333399">استخدام های 15 اردیبهشت</font></a></font></div></div><div style=""><br></div><div style=""><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5542" target="_blank" title=""><div><div><font color="#333399">استخدام های 16 اردیبهشت</font></div></div><div style=""></div></a></div></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5539" target="_blank" title="" style=""><div></div></a></div></div><div style=""><br></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5536" target="_blank" title="" style=""><div style=""></div></a></b></div></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5547" target="_blank" title=""><b><div><font color="#333399">استخدام های 18 اردیبهشت</font></div><div style=""></div></b></a></div></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5550" target="_blank" title=""><b><div><font color="#333399">استخدام های 19 اردیبهشت</font></div><div style=""></div></b></a></div></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5553" target="_blank" title=""><b><div><font color="#333399">استخدام های</font> <font color="#333399">20 اردیبهشت</font></div><div style=""></div></b></a></div></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#333399"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><div style=""><a href="http://bartarin-ketab.mihanblog.com/post/5555" target="_blank" title=""><b><div><font color="#333399">استخدام های 21 اردیبهشت</font></div><div style=""></div></b></a></div></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5558" target="_blank" title=""><b><div><font color="#333399">استخدام های 22 اردیبهشت</font></div><div style=""></div></b></a></div></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5564" target="_blank" title=""><b><div><font color="#333399">استخدام های 24 اردیبهشت</font></div><div style=""></div></b></a></div></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5567" target="_blank" title=""><b><div><font color="#333399">استخدام های 27 اردیبهشت</font></div><div style=""></div></b></a></div></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="height: 0px; width: 560px; border: 0px;"></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div><div><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><div><br></div><div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div></font></div></h2><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></div></h2></div></div></div></div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div class="cnt"><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/21" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>پربازدیدترین آگهی های استخدام</b></font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/228" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشاهده همه آگهی های اسخدامی</b></font></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>&nbsp; &nbsp;</b></u></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 14.4px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://s3.picofile.com/file/8228665718/SKL.gif" alt="advertisement" width="110" height="40"></a><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; background-color: rgb(242, 242, 242);"></span></b></u></font></p><p align="center" style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 14.4px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://s3.picofile.com/file/8192356550/dkdkdkd.jpg" alt="advertisement" width="180" height="60"></a><span style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; background-color: rgb(242, 242, 242);"></span></b></u></font></p><p align="center" style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></p><p align="center" style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 14.4px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img <a="" href="http://bartarin-ketab.ir/post/797" rel="nofollow"></b></font></a></p><p align="center" style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 14.4px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><img src="http://s1.picofile.com/file/7788383759/bartarin_.gif" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></b></u></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>&nbsp;</b></u></font></p><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><div></div></div><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bartarinketab.ir/extrapage/rezoome" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><b>&nbsp;</b></a></font></p><div style=""><div><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>&nbsp; *******************************************************************&nbsp;&nbsp;</b></u></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><font color="#3366ff">در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده و یا آگهی های شغلی ناشایست و غیرمعقول، لطفاً سریعاً از&nbsp;</font><a href="http://bartarinketab.ir/post/comment/5" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#cc0000">اینجا</font></a><font color="#3366ff">&nbsp;مسئولین سایت را مطلع فرمایید.</font></b></u></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>نکته بسیار مهم:&nbsp;چنانچه خانمها برای شغلی دعوت به مصاحبه شدند، در مراجعات اولیه حتما&nbsp;در ساعات اداری و با یک همراه&nbsp;مراجعه نمایند.</b></u></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>&nbsp;</b></u></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>*******************************************************************&nbsp;</b></u></font></p></div><div><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b>&nbsp;</b></u></font></div></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style=""><div style=""><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="line-height: 35px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%;">جهت دانلود سوالات&nbsp;</span><span style="line-height: 35px;">کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</span></b></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات مصاحبه استخدام پست بانک اینجا کلیک کنید</b></font></a></p></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 26.6667px;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند</b></font></a></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div><div style="text-align: right;"><div><div><div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/228" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشاهده همه استخدامی های ماه جاری</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات استخدمی تامین اجتماعی</b></font></a></div></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی شهرداری</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی آتش نشانی</b></font></a></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarin-ketab.ir/post/2918" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی&nbsp;</b></font></a></div></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<span style="text-align: right;">دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 94</span></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/2531" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<span style="text-align: right;">آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی &nbsp;</span></b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div></div></div></div><div style=""><div><hr></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات&nbsp;مصاحبه استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/134" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/51" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/30" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/32" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/34" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/35" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/36" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/37" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/38" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/40" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/68" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/231" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان های تامین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/74" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/29" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/54" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/75" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/77" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/76" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/50" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/63" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/64" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/65" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1939" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a>,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه های اجرایی</a>,&nbsp;<font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/2521" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستیاران ستادی</a>&nbsp;,&nbsp;</font><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آزمون تخصصی بهداشت خانواده</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور اقتصاد و دارایی</a>,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/2759" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">پست بانک</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/2760" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">صندوق رفاه دانشجویان</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">برق</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">مصاحیه استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">حقوق قضائی</a>&nbsp;,&nbsp;<font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مامایی</a>&nbsp;,&nbsp;</font><font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/21" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آگهی استخدام آذربایجان شرقی , آگهی استخدام آذربایجان غربی , آگهی استخدام اردبیل , آگهی استخدام اصفهان , آگهی استخدام البرز &nbsp;, آگهی استخدام ایلام ,آگهی استخدام بوشهر, آگهی استخدام تهران,آگهی استخدام چهارمحال و بختیاری, آگهی استخدام خراسان جنوبی,آگهی استخدام خراسان رضوی آگهی استخدام خراسان شمالی, آگهی استخدام خوزستان, آگهی استخدام زنجان, آگهی استخدام سمنان, آگهی استخدام سیستان و بلوچستان, آگهی استخدام فارس, آگهی استخدام قزوین, آگهی استخدام قم ,آگهی استخدام کردستان, آگهی استخدام کرمان, آگهی استخدام کرمانشاه ,آگهی استخدام کهگیلویه و بویراحمد, آگهی استخدام گلستان ,آگهی استخدام گیلان, آگهی استخدام لرستان, آگهی استخدام مازندران, آگهی استخدام مرکزی, آگهی استخدام هرمزگان, آگهی استخدام همدان ,آگهی استخدام یزد</a></font></b></u></font></div></div><div><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><u><b><br></b></u></font></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-05-17T13:30:45+01:00 bartarinketab.ir استخدام سازمان شیلات ایران سال ۹۷ (شروع ثبت نام+اصلاحیه) http://bartarinketab.ir/post/5566 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پیرو اطلاعیه های مورخ ۹۷/۰۲/۱۷ و ۹۷/۰۲/۱۸ و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۷، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت‌نام در آزمون مذکور می‌رساند، با توجه به اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاحات جدید ذیل در دفترچه راهنمای ثبت نام صورت گرفته است. بنابراین کلیه متقاضیان‌، ضرورت دارد که تا مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات این اطلاعیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمایند. لازم به توضیح است مهلت تعیین شده برای ثبت‌نام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">– اصلاحات جنس پذیرش در شغل محل های سازمان شیلات ایران و سازمان دامپزشکی کشور:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۱- جنس پذیرش در کدشغل محلهای ۱۰۲۵۸ تا ۱۰۲۸۰ و همچنین کد شغل محلهای۱۰۳۳۰ و ۱۰۳۳۱ مربوط به سازمان شیلات ایران در شغل کارشناس امور صید و صیادی ۱، از مرد و زن به صرفاً جنس مرد اصلاح می‌گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۲- جنس پذیرش در کدشغل محلهای ۱۰۲۳۹ و ۱۰۲۴۰ مربوط به سازمان دامپزشکی کشور در شغل کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی) از مرد و زن به صرفاً جنس مرد اصلاح می‌گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#333399"><a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" title=""><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی شیلات</b></a></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div style=""><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"></div></div></div></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" title=""><div></div></a></div> text/html 2018-05-17T13:24:20+01:00 bartarinketab.ir شرایط پنجمین آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش اعلام شد http://bartarinketab.ir/post/5565 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 51, 51);">به حول و قوه الهی در اجرای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۶ ) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق) و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز در دستگاههای اجرایی کشور، (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق) و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز در دستگاههای اجرایی کشور، شرایط و ضوابط عمومی و تخصصی برای استخدام در پنجمین امتحان مشترک فراگیر به شرح زیر اعلام میگردد</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#333399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title=""><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش وپرورش</b></a></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 153);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div></div></div></div> text/html 2018-05-14T08:56:53+01:00 bartarinketab.ir استخدام های 24 اردیبهشت http://bartarinketab.ir/post/5564 <div><div style="text-align: right;"><font color="#333399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5561" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div><div><font color="#333399">شروع ثبت نام آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش</font></div></div><div></div></b></font></a></div></div><div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style=""><div style=""><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97</b></font></a></div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام نیروی دریایی ارتش 97</span></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b>دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام پتروشیمی برنا</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات&nbsp;استخدام بانک خاورمیانه 97</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام بانک حکمت ایرانیان</b></font></a></div><div><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 97</b></font></a></p><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><p style="text-align: center;">دانلود جزوات و نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی دیون محاسبات کشور</p><p style="text-align: center;"></p></b></font></a><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)</span></b></font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند در سال ۹۵</b></font></a></p><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی مارون</font></a></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="text-align: start;">دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان</span><br></b></font><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3825" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات استخدامی اورژانس و فوریت های پزشکی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (تیر ماه 95)&nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک (استخدام جدید)</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/3658" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام نیروی قراردادی شرکت گهر روش سیرجان</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3451" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات استخدام هلال احمر 95 در سراسر کشور</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام نیروی دریایی ارتش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی امیر کبیر سال ۹۵</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3289" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدامی راه آهن</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3146" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات 95</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3102" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">آزمون</font>&nbsp;<font color="#993399">کارگزاران گمرکی سال 1395</font></a>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3008" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات&nbsp;استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان</b></font></a></div><div><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات&nbsp;کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات مصاحبه استخدام پست بانک اینجا کلیک کنید</b></font></a></p></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/228" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشاهده همه استخدامی های ماه جاری</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات استخدمی تامین اجتماعی</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی شهرداری</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی آتش نشانی</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarin-ketab.ir/post/2918" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات</b></font></a></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی&nbsp;</b></font></a></div></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2531" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی &nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود</font>&nbsp;<font color="#993399">سوالات استخدامی دامپزشکی</font></a></b></font></div></div></div></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc33cc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><hr></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات&nbsp;مصاحبه استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/134" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/51" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/30" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/32" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/34" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/35" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/36" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/37" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/38" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/40" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/68" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/231" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,<a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفتاردرمانی</a><span style="text-align: right;">,</span>&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان های تامین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/74" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/29" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/54" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/75" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/77" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/76" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/50" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/63" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/64" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/65" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1939" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a>,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه های اجرایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2521" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستیاران ستادی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آزمون تخصصی بهداشت خانواده</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور اقتصاد و دارایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2759" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">پست بانک</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2760" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">صندوق رفاه دانشجویان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/10" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">برق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مصاحیه استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">حقوق قضائی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مامایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/21" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آگهی استخدام آذربایجان شرقی , آگهی استخدام آذربایجان غربی , آگهی استخدام اردبیل , آگهی استخدام اصفهان , آگهی استخدام البرز &nbsp;, آگهی استخدام ایلام ,آگهی استخدام بوشهر, آگهی استخدام تهران,آگهی استخدام چهارمحال و بختیاری, آگهی استخدام خراسان جنوبی,آگهی استخدام خراسان رضوی آگهی استخدام خراسان شمالی, آگهی استخدام خوزستان, آگهی استخدام زنجان, آگهی استخدام سمنان, آگهی استخدام سیستان و بلوچستان, آگهی استخدام فارس, آگهی استخدام قزوین, آگهی استخدام قم ,آگهی استخدام کردستان, آگهی استخدام کرمان, آگهی استخدام کرمانشاه ,آگهی استخدام کهگیلویه و بویراحمد, آگهی استخدام گلستان ,آگهی استخدام گیلان, آگهی استخدام لرستان, آگهی استخدام مازندران, آگهی استخدام مرکزی, آگهی استخدام هرمزگان, آگهی استخدام همدان ,آگهی استخدام یزد</a></b></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div></div> text/html 2018-05-14T08:39:09+01:00 bartarinketab.ir شروع ثبت نام آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش: http://bartarinketab.ir/post/5561 <div style="text-align: justify;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به حول و قوه الهی در اجرای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۶ ) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق) و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز در دستگاههای اجرایی کشور، (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق) و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز در دستگاههای اجرایی کشور، شرایط و ضوابط عمومی و تخصصی برای استخدام در پنجمین امتحان مشترک فراگیر به شرح زیر اعلام میگردد</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شرایط عمومی داوطلبان</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1 – داشتن تابعیت ایران</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">2 – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">3 – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">4 – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">5 – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">6 – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">7 – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">8 – عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذی صلاح</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">9 – به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نباید جزو نیروهای بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی باشند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">10 – به استناد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پست های سازمانی در هر یک از دستگاه های اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا می باشند، پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر، در زمان معرفی به گزینش برای سیر مراحل استخدام، نباید جزو مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه های اجرایی باشند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">11 – داشتن حداکثر سی سال (30) برای مدارک فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج (35) سال برای مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل (40) سال برای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج (45) سال برای مدارک دکتری.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تبصره: بر اساس قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان مصوب مجلس شورای اسلامی موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثر سن مقرر معاف می باشند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– میزان مدت خدمت ضرورت</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر 1: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت، زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر (97/4/15) می باشد. ملاک فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد و ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام (97/2/23) میباشد .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر 2: بر اساس ماده (43) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود، شرایطی علاوه بر شرایط فوق الذکر را داشته باشند به عنوان شرایط اختصاصی خود اعلام نمایند.تذکرات و شرایط اختصاصی هر یک از دستگاه های اجرایی در بخش مربوط به آن دستگاه ذکر شده است.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">الف) تعاریف : مفاهیم برخی از اصطلاحات بكار رفته در این دفترچه استخدام به شرح ذیل می باشد:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دوره یكساله مهارت آموزی: این دوره شامل مجموعه ای از دروس تربیتی، تخصصی و کارورزی (نظری، مهارتی) است که برای دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی و حوزوی پذیرفته شده در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش برابر آیین نامه خاص خود اجرا میشود.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">محل خدمت: یک منطقه آموزشی است که حسب نیاز آموزش و پرورش جهت استخدام و اشتغال پذیرفته شدگان نهایی، در این آگهی مشخص شده است.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر: منطقه/شهرستان محل خدمت در پیمان نامه براساس مفاد این دفترچه خواهد بود .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ب) امتیازات و سهمیه های قانونی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سهمیه های استخدامی استانهای ایلام، آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهار محال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و کرمان به نیروهای بومی هر یک از استان های مورد نظر اختصاص دارد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تبصره: در این استان ها در صورت کسب حد نصاب داوطلبان، افراد بومی شهرستان با ضریب 1/4 و داوطلبان سایر شهرهای استان با ضریب 1/2 در هر یک از آزمونهای کتبی(عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی، محاسبه خواهد شد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ج) شرایط و ضوابط دوره یكساله مهارت آموزی – به استناد مجوز شماره 1667207 مورخ 1396/11/10 سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته شدگان استخدام پیمانی مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش ملزم به گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان (رشته های شغلی دبیر، آموزگار) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (رشته های شغلی هنرآموز و استادکار) میباشند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– کلیه پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور میباشد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– بخشی از هزینه های برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هریک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یک ساله مهارت آموزی از ادامه تح صیل و ا شتغال من صرف شوند وزارت آموزش و پرورش می تواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه های مربوط اقدام نماید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– شرایط و ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره یکساله مهارت آموزی بعد از قبولی نهایی و تأیید صلاحیت های عمومی توسط گزینش، از سوی دانشگاههای مجری دوره یکساله مهارت آموزی (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی) اعلام خواهد شد. رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه مجری دوره مذکور، الزامی می باشد. پذیرفته شدگان نهایی رشته های شغلی هنر آموز و استادکار جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شرکت یکساله مهارت آموزی می باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی پیگیری نموده و پذیرفته شدگان نهایی رشته های شغلی آموزگار – دبیر نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان پیگیری نمایند؛</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– مدت دوره یکساله مهارت آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش میباشد. گواهی مذکور دارای ارزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نمیباشد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– محل مهارت آموزی دوره یکساله، بر اساس شغل محل پس از اعلام نتایح قطعی تعیین خواهد شد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– تغییر محل تحصیل با موافقت مبداء و مقصد و صرفاً در صورت وجود ر شته شغلی با رعایت جنسیت از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراکز مجری دوره یک ساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدرک ICDL میباشند در غیر صورت باید تعهد نمایند که قبل از آزمون جامع دوره یکساله مهارتآموزی مدارک مذکور را ارائه نمایند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– دانشگاه های مجری دوره مهارت آموزی، مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه قبول شدگان آزمون ندارند. در صورت تقاضای افراد و وجود امکانات، امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط وجود دارد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– سهمیه های مربوط به آموزش و پرورش عشایری بعد از موفقیت در آزمون و گذراندن دوره یکساله دوره مهارت آموزی در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط خواهد بود.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">د) شرایط پزشكی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بیماریهای چشم:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– (نداشتن دید کمتر از 10/10 در یک چشم، پس از اصلاح با عینک و نداشتن دید کمتر از 10 + 10/ 16 در دو چشم، پس از اصلاح با عینک)</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر دو چشم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– دوربینی غیرقابل درمان و نیستاگموس شدید هر دو چشم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– ضایعات وسیع، شدید و غیرقابل درمان در هر دو قرنیه</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– کوررنگی (برای ر شته های آموزش ابتدایی و ر شته های هنر و ر شته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آنها ضروری می با شد، ممنوع است و در بقیه رشته ها بلامانع است)</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– نابینایی در یک چشم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سایر موارد: (بیماریهای که براساس تشخیص پزشک مانع انجام وظیفه حرفه ای باشد)</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">قدرت شنوایی: (کمی شنوایی داوطلب نباید بیش از 40 دسی بل باشد داوطلب باید صدای نجوا را از فاصله 6 متری به خوبی بشنود)</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكرات مهم:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">-نظر به اینکه محل خدمت م ستخدمین پیمانی این آزمون در پیمان نامه قید می گردد چنانچه اداره کل آموزش و پرورش استان مورد تقاضا داوطلب در زمان صدور حکم استخدام نیازی به رشته/جنس پذیرفته شده در محل خدمت انتخابی در این دفترچه را نداشته باشد، اداره کل مربوط محل جدید خدمت فرد را بر اساس نیاز، از بین مناطق آموزشی مورد نیاز مشخص خواهد نمود و داوطلب ملزم است در محل تعیین شده اشتغال به خدمت داشته باشد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– متقاضیان شرکت در مشاغل استادکاری، می باید دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم پیوسته بوده یا در صورت دارا بودن فوق دیپلم ناپیوسته، مدرک تحصیلی دیپلم هنرستان داشته باشند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– برخورداری از حسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمی براساس شرایط احراز شغل در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع براساس ضوابط مربوط.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– تغییر منطقه محل خدمت تعیین شده در این دفترچه، بعد از قبولی نهایی و قبل از استخدام و اشتغال بکار، تحت هر شرایطی (اهل، تجرد، تکفل، فوت والدین، تبعیت از هم سر، هم سر کارمند ارگان و یا نهاد خاص، استفاده سهمیه خاص و …) ممنوع بوده و بعد از اشتغال بکار نیز تابع ضوابط و مقررات نقل و انتقال فرهنگیان خواهد بود.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند، قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی تعهد کتبی مبنی بر 10 سال خدمت (به شرط موفقیت دردوره و تمدید استخدام) در محل جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود).</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– رعایت کلیه شرایط اختصاصی مندرج در جداول رشته های تحصیلی مجاز، الزامی است. فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم (سابق)، متعهدین خدمت دانشگاه فرهنگیان و فارغ التحصیلان متعهد خدمت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، حق ثبت نام در آزمون استخدامی را ندارند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عدم شرکت قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی در دوره یک ساله مهارت آموزی به منزله انصراف از استخدام می باشد و داوطلب در این خصوص هیچ گونه حقی ندارد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">– رعایت کلیه شرایط اعلام شده در این دفترچه برای پذیرفته شدگان نهایی الزامی می باشد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مواد آزمون</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">الف) مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1 – فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL )</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">2 – ریاضی و آمار مقدماتی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">3 – زبان و ادبیات فارسی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">4 – معارف اسلامی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">5 – زبان انگلیسی عمومی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">6 – اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">7 – هوش و توانمندیهای عمومی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ب) مواد آزمون تخصصی:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشاغل در جدول شماره 1 مشخص شده است .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذکر: کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای با ضریب یک (1) طراحی خواهد شد . ضمنا به ازای هر سوال غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">امتیازات و سهمیه های قانونی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">الف) امتیاز داوطلب بومی:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (1/2) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (1/4) نمره مکتسبه در هر یک از آزمونهای کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی در صورت کسب حد نصاب لازم در امتحان مشترک فراگیر، محاسبه می گردد .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر 1 : با توجه به اینکه برخی از دستگاه های اجرایی به صورت ملی بوده و بجز تهران در سایر استان ها و شهرستان ها فاقد واحد استانی می باشند و تصمیمات آن ها در زمینه وظایف و فعالیت های مربوط به کل کشور می باشد، لذا جذب نیروی انسانی بومی برای این دستگاه ها و همچنین ستاد دستگاه های اجرایی (که وظایف و فعالیت های آنها نیز مربوط به کل کشور است) موضوعیت نداشته وکلیه داوطلبان چنین دستگاه هایی از هیچ گونه امتیاز بومی برخوردار نخواهند شد .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر 2 : استخدام در شغل محل های ادارات کل استان ها که محل خدمت آن ها در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان های آن استان، بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (1/2) برخوردار خواهند شد .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر 3 : داوطلبان بومی لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست دارندگان حدنصاب امتحان مشترک فراگیر به میزان چند برابر ظرفیت که متعاقباً از سوی سازمان سنجش و یا دستگاه استخدام کننده اعلام خواهد شد، مدارک و مستندات بومی بودن خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک و مستندات به دستگاه اجرایی مربوطه ارایه نمایند و در غیر این صورت بومی تلقی نمیشوند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ب) سهمیه ایثارگران:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی صرفاً از طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی، رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر هر یک از سهمیه های 25 درصد و 5 درصد (در هر یک از مجوزهای کلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه امتحان مشترک فراگیر به میزان چند برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و با رعایت ساز وکار ذیل صورت می پذیرد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1 – مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 درصد سایر ایثارگران نمی باشند، به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر می تواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده، استفاده نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای ایثارگران در دفترچه را انتخاب نمایند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">2 – کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران (به استثناء خواهر و برادر شهید) الزامی نبوده و در صورتی که در شرایط اختصاصی دستگاه های اجرایی شرط حداقل معدل ذکر شده باشد، این گروه از داوطلبان از شرط مذکور معاف می باشند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تبصره: بر اساس تبصره 3 ماده (21) قانون جامع ایثارگران، کلیه مشمولان ایثارگر متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش باید حداقل هشتاد درصد (80%) حدنصاب علمی آخرین نفر پذیرفته شده را کسب نمایند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">3 – در فرایند جذب و استخدام مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، اولویت استخدام آنها مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت خواهد پذیرفت . اولویت استخدامی در بین این مشمولین به ترتیب با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر(بر اساس درصد جانبازی) و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر می باشد و در صورت عدم تکمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سهمیه به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده به ترتیب به همسر شهید، همسر جانبازان 25 درصد و بالاتر، همسر آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر، خواهر و برادر شهید تعلق می گیرد .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">4 – مشمولین سهمیه استخدامی 25 درصد ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از این سهمیه الزاما بایستی وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) بیكار ثبت شده باشد، بنابراین به تمامی ایثارگران خواهان بهره مندی از سهمیه استخدامی مذکور توصیه و تاکید می شود برای حصول اطمینان از امکان بهره مندی خود از طریق سایت ایثار و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده خود نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی خود و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمایند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر: چنانچه مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، وفق ضوابط جاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، در اولویت یا شمول سهمیه مذکور قرار نگیرند، صرفاً از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند خواهند گردید. و مجاز به انتخاب شغل محل های مشخص شده برای سهمیه ایثارگران نمی باشند. و در صورت انتخاب شغل محل های موصوف توسط داوطلبان یاد شده، انتخاب آن ها کان لم یکن تلقی شده و داوطلب حق هیچ گونه اعتراض نخواهد داشت.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">5 – با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران شغل محل های مربوط به مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران در دفترچه امتحان مشترک فراگیر مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان جدا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تایید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای این سهمیه را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">6 – ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی 5 درصد، جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل (از بین شغل محل های سهمیه آزاد)، شغل محل هایی را انتخاب نمایند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد و همچنین جزو مشاغل مشخص شده برای سهمیه 25 درصد ایثارگران نباشد. بدیهی است استفاده از سهمیه ایثارگران 5 درصد صرفاً در مشاغلی اعمال می گردد که ظرفیت پذیرش آن ها بیش از یک نفر باشد (در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت). این سهمیه نیز قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ خواهد ماند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذکر : کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه 5 درصد ایثارگران (به استثناء رزمندگان) الزامی می باشد. استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران( 25 درصد و 5 درصد) از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد صورت می پذیرد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ج) سهمیه معلولین:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جذب معلولین عادی (با ارایه معرفی نامه از بهزیستی) از محل سهمیه استخدامی (3 درصد قانون حمایت از حقوق معلولان) صرفاً از طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر، کسب حد نصاب لازم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول (در هر یک از مجوزهای کلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه در امتحان مشترک فراگیر و به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی صورت می پذیرد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر 1 : معلولین مشمول سهمیه 3 درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته خود، باید در زمان انتخاب شغل محل، (از بین شغل محل های سهمیه آزاد) شغل محل هایی را انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز (ظرفیت) آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد. (در مشاغلبا یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت). بدیهی است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت. سهمیه مذکور قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده ظرفیت این سهمیه نیز محفوظ خواهد ماند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر 2 : معلولین محترم باید توانایی لازم برای انجام شغلی که جهت آن استخدام می شوند را دارا باشند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">د)سایر امتیازات</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بر اساس مصوبه شماره 13736 / 200 مورخ 90/6/14 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امتیازات لازم برای حافظین قرآن دارای درجات (1تا 5) موضوع مصوبه جلسه 573 مورخ 84/9/8 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مشاغل مطرح شده اعمال خواهد شد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مراحل ثبت نام</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">داوطلب متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی باید در زمان ثبت نام در امتحان مشترک فراگیر، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مراحل ثبت نام:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">الف) تهیه فایل عكس اسكن شده</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عکس 43 که در سال جاری گرفته شده باشد )عکس تمام رخ( فقط باید با فرمت JPG باشد . اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 300*200 پیکسل و حداکثر 400*300 باشد. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلوبایت بیشتر باشد. حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد. حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر(1): اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر(2): عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تذكر(3): درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در امتحان مشترک فراگیر از وی سلب می گردد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لازم به ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در امتحانات مشترک فراگیر قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می کنند رخ داده است، تاکید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد . بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ب) پرداخت وجه:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ثبت نام به صورت اینترنتی از روزیکشنبه 97/2/23 لغایت روز دوشنبه مورخ 97/2/31 انجام خواهد پذیرفت .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">متقاضیان واجد شرایط باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و پس از پرداخت مبلغ&nbsp; 360/000 ریال به صورت الکترونیکی و با کارت های بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">موکداً تاکید می گردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام در امتحان مشترک فراگیر تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. متقاضیان شرکت در امتحان مشترک فراگیر باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند. به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">د) زمان برگزاری پنجمین امتحان مشترک فراگیر و نحوه دریافت كارت شركت در آن:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کارت شرکت در امتحان مذکور از تاریخ 97/4/12 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. پنجمین امتحان مشترک فراگیر در روز جمعه 97/4/15 در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استانها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی می باشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری امتحان مشترک فراگیر بر روی کارت شرکت در امتحان مشترک فراگیر درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در امتحان مشترک فراگیر به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای امتحان مشترک فراگیر توسط دستگاه اجرایی مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مراحل و نحوه اعلام نتیجه</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">براساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره 9757 / 93 / 200 مورخ 93/7/19 و اصلاحیه آن به شماره 1172660 مورخ 96/2/26 سازمان اداری و استخدامی کشور، مرحله تعیین حد نصاب علمی و مرحله معرفی افراد جهت مصاحبه استخدامی به شرح ذیل صورت می پذیرد:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">الف) كسب حدنصاب علمی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ب ) انتخاب و اعلام لیست چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب علمی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ج) انتخاب و اعلام لیست چند برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه استخدامی از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">د) معرفی به گزینش (انتخاب یك برابر ظرفیت)</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title=""></a><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div style="text-align: center;"><font color="#333399">دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش وپرورش</font></div><div style="text-align: center;"></div></b></font></a><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/176" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><div><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div></div></div></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"></div></div></div></div><a href="http://bartarin-ketab.mihanblog.com/post/238" target="_blank" title=""><div></div></a></div> text/html 2018-05-12T11:04:25+01:00 bartarinketab.ir استخدام های 22 اردیبهشت http://bartarinketab.ir/post/5558 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5557" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div><font color="#333399">آگهی انتخاب سردفتر اسناد رسمی</font></div><div></div></b></font></a></div></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5556" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div><font color="#333399">آغاز ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی از ۲۳ اردیبهشت</font></div><div></div></b></font></a></div></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><div style=""><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97</b></font></a></div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام نیروی دریایی ارتش 97</span></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b>دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام پتروشیمی برنا</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات&nbsp;استخدام بانک خاورمیانه 97</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام بانک حکمت ایرانیان</b></font></a></div><div><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 97</b></font></a></p><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><p style="text-align: center;">دانلود جزوات و نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی دیون محاسبات کشور</p><p style="text-align: center;"></p></b></font></a><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)</span></b></font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند در سال ۹۵</b></font></a></p><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی مارون</font></a></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="text-align: start;">دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان</span><br></b></font><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3825" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات استخدامی اورژانس و فوریت های پزشکی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (تیر ماه 95)&nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک (استخدام جدید)</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/3658" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام نیروی قراردادی شرکت گهر روش سیرجان</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3451" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات استخدام هلال احمر 95 در سراسر کشور</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام نیروی دریایی ارتش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی امیر کبیر سال ۹۵</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3289" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدامی راه آهن</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3146" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات 95</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3102" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">آزمون</font>&nbsp;<font color="#993399">کارگزاران گمرکی سال 1395</font></a>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3008" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات&nbsp;استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان</b></font></a></div><div><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات&nbsp;کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات مصاحبه استخدام پست بانک اینجا کلیک کنید</b></font></a></p></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/228" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشاهده همه استخدامی های ماه جاری</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات استخدمی تامین اجتماعی</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی شهرداری</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی آتش نشانی</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarin-ketab.ir/post/2918" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات</b></font></a></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی&nbsp;</b></font></a></div></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2531" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی &nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود</font>&nbsp;<font color="#993399">سوالات استخدامی دامپزشکی</font></a></b></font></div></div></div></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc33cc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><hr></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات&nbsp;مصاحبه استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/134" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/51" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/30" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/32" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/34" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/35" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/36" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/37" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/38" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/40" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/68" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/231" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,<a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفتاردرمانی</a><span style="text-align: right;">,</span>&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان های تامین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/74" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/29" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/54" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/75" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/77" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/76" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/50" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/63" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/64" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/65" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1939" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a>,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه های اجرایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2521" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستیاران ستادی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آزمون تخصصی بهداشت خانواده</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور اقتصاد و دارایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2759" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">پست بانک</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2760" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">صندوق رفاه دانشجویان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/10" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">برق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مصاحیه استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">حقوق قضائی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مامایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/21" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آگهی استخدام آذربایجان شرقی , آگهی استخدام آذربایجان غربی , آگهی استخدام اردبیل , آگهی استخدام اصفهان , آگهی استخدام البرز &nbsp;, آگهی استخدام ایلام ,آگهی استخدام بوشهر, آگهی استخدام تهران,آگهی استخدام چهارمحال و بختیاری, آگهی استخدام خراسان جنوبی,آگهی استخدام خراسان رضوی آگهی استخدام خراسان شمالی, آگهی استخدام خوزستان, آگهی استخدام زنجان, آگهی استخدام سمنان, آگهی استخدام سیستان و بلوچستان, آگهی استخدام فارس, آگهی استخدام قزوین, آگهی استخدام قم ,آگهی استخدام کردستان, آگهی استخدام کرمان, آگهی استخدام کرمانشاه ,آگهی استخدام کهگیلویه و بویراحمد, آگهی استخدام گلستان ,آگهی استخدام گیلان, آگهی استخدام لرستان, آگهی استخدام مازندران, آگهی استخدام مرکزی, آگهی استخدام هرمزگان, آگهی استخدام همدان ,آگهی استخدام یزد</a></b></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div> text/html 2018-05-12T10:59:35+01:00 bartarinketab.ir آگهی انتخاب سردفتر اسناد رسمی http://bartarinketab.ir/post/5557 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد براساس ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران برای مناطقی که نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی دارند، از بین متقاضیان واجد شرایط زیر از طریق آزمون کتبی و اختبار،&nbsp; سردفتر اسناد رسمی انتخاب نماید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۷&nbsp; لغایت ۱۳۹۷/۲/۲۷ با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی&nbsp; &nbsp;www.ssaa.ir&nbsp; اقدام به ثبت نام نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">* داوطلبین در زمان ثبت نام الزاماً باید واجد شرایط ذیل باشند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۳- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازی در زمان ثبت نام آزمون (برای آقایان).</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۴- نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۵- نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری یا محکومیت انفصال موقت از خدمات مذکور در مدت انفصال یا تعلیق.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۶- داوطلبین&nbsp; باید به تشخیص پزشکی قانونی از سلامتی، تندرستی و توانائیهای&nbsp; جسمی متناسب و لازم برای انجام امور سردفتری برخوردار بوده و به هیچ یک از انواع مواد مخدر اعتیاد نداشته باشند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۷- مطابق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی متقاضیان نباید به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت اشتغال داشته باشند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۸-&nbsp; مطابق حدنصاب سنی مذکور در ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی متولدین ۱۳۴۸/۱/۳۰&nbsp; لغایت ۱۳۷۴/۴/۲۹ مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون خواهند بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۹- مدرک کارشناسی و بالاتر حقوق قضائی، علوم ثبتی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق سردفتراسناد رسمی، منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول و یا کارشناسی و بالاتر در رشته الهیات و معارف&nbsp; اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تذکرمهّم : افراد دارای مدرک تحصیلی معادل مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نمی باشند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۱۰- داشتن مدرک کارشناسی&nbsp; کلیه رشته ها با سه سال تمام سابقه دفتریاری.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۱۱- دفتریاران اول با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۱۲-داشتن مدرک تحصیلی حوزوی حداقل سطح دو و بالاتر از حوزه های مدیریت علمیه قم، اصفهان و خراسان رضوی ( برای طلاب شیعه ) و یا دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ( برای اهل تسنن)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۱۳-دارندگان تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۱۴-دارندگان مدرک افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">داشتن یکی از شرایط بند های ۹ تا ۱۴ برای ثبت نام کافی میباشد</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مواد امتحانی:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عبارت است از:&nbsp; &nbsp;۱- ادبیات فارسی ( با ضریب ۲)&nbsp; ۲- عربی ( با ضریب ۱) ۳- حقوق ثبت ( با ضریب ۳) ۴- حقوق مدنی( با ضریب ۳)&nbsp; ۵- حقوق جزاء ( با ضریب ۲) ۶- حقوق تجارت( با ضریب ۲)&nbsp; ۷- احکام شرعی( با ضریب ۲)&nbsp; &nbsp; &nbsp;۸- قانون و آئین نامه های دفاتر اسناد رسمی( با ضریب ۳)&nbsp; ۹- اطلاعات عمومی و هوش ( با ضریب ۱)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نحوه ثبت نام :</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">متقاضیان درصــورت واجد شــرایط بودن می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی&nbsp; www.ssaa.ir&nbsp; &nbsp; نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره رهگیری به نحو ذیل اقدام نمایند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۱-ثبت نام در سایت مذکور از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۷&nbsp; لغایت۱۳۹۷/۲/۲۷ .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۲-اسکن عکس پرسنلی ۴×۳، با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۳- هزینه برگزاری آزمون به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰&nbsp; ریال می باشد که صرفاً از طریق سامانه قابل پرداخت و لازم است داوطلبان شماره رهگیری پرداختی خود را جهت پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه&nbsp; نزد خویش نگهداری نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تذکرات مهّم :</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">–&nbsp; &nbsp; قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضیان از انطباق شرایط خود با مفاد این آگهی اطمینان حاصل نمایند . بدیهی است هزینه واریزی ثبت نام به هیچ وجه برگشت داده نمی شود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">–&nbsp; &nbsp; شماره کد رهگیری قبض واریزی را در قسمت مربوط به تائید پرداخت وجه ثبت نام، عیناً وارد نمائید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">–&nbsp; &nbsp; با توجه به اینکه کلیه اطلاعات مربوط به آزمون و تکمیل پرونده از طریق ارسال پیامک به تلفن همراه یا به نشانی پست الکترونیکی اعلامی ارسال خواهد شد، لذامتقاضیان موظفند بندهای ۱۴ و ۱۵ تقاضانامه را با دقت تکمیل نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل بندهای&nbsp; مزبور متوجه متقاضی خواهد بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">–&nbsp; &nbsp; ثبت نام زمانی کامل بوده که داوطلب با استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطلاعات مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در فرم تقاضای شرکت در آزمون را چاپ و نزد خود نگهداری کنند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تاریخ و محل برگزاری آزمون و نحوه توزیع کارت :</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">–&nbsp; &nbsp; آزمون کتبی در تاریخ&nbsp; ۱۳۹۷/۴/۲۹&nbsp; برگزار خواهد شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">–&nbsp; &nbsp; محل برگــزاری آزمون همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه طی اطلاعیه های منتشره در سایت www.ssaa.ir&nbsp; &nbsp; به&nbsp; اطلاع داوطلبین خواهد رسید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی، حداکثر ظرف دو ماه پس از برگزاری آزمون در سایت&nbsp; سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی www.ssaa.ir&nbsp; &nbsp;اعلام خواهد شد&nbsp; و به مدت ۲۰ روز قابل دسترسی خواهد بود قبولشدگان می بایست حداکثر ۲۰ روز از تاریخ اعلام نتیجه تصویر مصدق مدارک مشروحه ذیل را از طریق پست پیشتاز به صندوق پستی ۱۱۳۶۹۳۴۶۱۱ ارسال نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۱-&nbsp; &nbsp; تصویر مدرک تحصیلی مطلوب.(مندرج در شرایط اختصاصی)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۲-&nbsp; &nbsp; تصویر دو طرف کارت ملی .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۳-&nbsp; &nbsp; تصویر تمام صفحات شناسنامه .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۴-&nbsp; &nbsp; تصویر دو طرف کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی(برای آقایان).</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۵-&nbsp; &nbsp; &nbsp;شش قطعه عکس (۴× ۳) رنگی زمینه سفید پشت نویسی شده.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۶-&nbsp; &nbsp; گواهینامه مهارتهای هفتگانه کامپیوتر( ICDL)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تذکّرات خیلی مهّم :</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۱)ایثارگران ( جانبازان حداقل ده درصد (%۱۰)، آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">درصد (۲۵%)و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضورداوطلبانه در جبهه از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخودار خواهند بود. مشمولین این بند ضروری است</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گواهی مربوطه و کارت ایثارگری را از مراجع ذیصلاح حسب مورد ( بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ) تا قبل از برگزاری آزمون اخذ نمایند. همچنین در زمان ثبت نام آزمون گزینه سهمیه ایثارگری خود را در بند مربوط درج نمایند. در غیر اینصورت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچگونه مسئولیتی جهت اعمال سهمیه ایشان ندارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۲) سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مادام که در این سمت اشتغال دارند حق شرکت در آزمون مذکور را&nbsp; نخواهند داشت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۳) هرمتقاضی حق انتخاب یک محل را دارد و لازم است نام و کد محل مورد تقاضا را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۴) داوطلبان باید محل مورد تقاضا را طبق اعلام نیازهای ذکر شده در آگهی از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و انتخاب نمایند پس از ثبت نام، تغییر محل مورد تقاضا به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۵) ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی برای متقاضی نمی نماید بدیهی است پذیرش نهایی بعد از انجام اختبار شفاهی و گزینش با احرازصلاحیت داوطلب برای تصدی&nbsp; سردفتری اسناد رسمی مطابق مقررات به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۶) متقاضیان در صورت اعلام قبولی برای محل انتخابی در زمان ثبت نام حق درخواست تغییر محل را تحت هیچ عنوان نخواهند داشت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۷) صدور ابلاغ سردفتری منوط به طی دوره کارآموزی و احراز صلاحیت عملی داوطلب خواهد بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۸) چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور ابلاغ و پس از آن خلاف اظهارات و مدارک ارسالی از سوی داوطلبان اثبات گردد، از فهرست داوطلبان یا پذیرفته شدگان حذف و در صورت صدور ابلاغ نیز لغو ابلاغ خواهند شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title=""><font color="#333399">دانلود رایگان سوالات استخدامی</font></a></font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="text-decoration-line: none;" color="#333399"><a href="http://bartarinketab.ir/post/176" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</a></font></b></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></span></div></div><div style="text-align: center;"><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div></div></div></div> text/html 2018-05-12T10:54:30+01:00 bartarinketab.ir آغاز ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی از ۲۳ اردیبهشت http://bartarinketab.ir/post/5556 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;حجت‌الله امانی با اعلام این خبر گفت: آزمون جذب و استخدام تعداد ۱۸ هزار و ۲۰۷ نفر در ۹ دستگاه اجرایی شامل وزارت آموزش‌ و پرورش، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شیلات کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بیمه سلامت، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ برگزار می‌شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وی افزود: ایثارگران جویای شغل واجد شرایط جهت بهره‌مندی از حداقل سهمیه ۲۵ درصد ویژه ایثارگران باید در آزمون یاد شده شرکت کنند و پس از رقابت با سایر ایثارگران و اخذ بالاترین نمره و قبولی در مصاحبه تخصصی به استخدام دستگاه‌های یاد شده در می‌آیند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: آن دسته از ایثارگرانی می‌توانند از سهمیه حداقل ۲۵ درصد بهره‌مند شوند که حتماً در سامانه سجایا (سامانه جامع اطلاع‌رسانی بنیاد) ثبت بیکاری خود را انجام داده باشند و ایثارگرانی که موفق به این کار نشده‌اند باید قبل از برگزاری آزمون با مراجعه به بنیاد شهر یا منطقه یا ورود به سایت ایثار و ثبت‌نام در سامانه برخط ثبت بیکاری خود را به انجام برسانند و چنانچه ایثارگری به این کار اقدام نکند امکان ثبت‌نام وی وجود نخواهد داشت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarin-ketab.mihanblog.com/post/238" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 153);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div></div></div></div> text/html 2018-05-11T08:53:05+01:00 bartarinketab.ir استخدام های 21 اردیبهشت http://bartarinketab.ir/post/5555 <div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5554" target="_blank" title=""><div><div><font color="#333399">استخدام شرکت آتیه سازان بیمه سامان</font></div></div><div></div></a></div></div><div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97</b></font></a></div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام نیروی دریایی ارتش 97</span></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b>دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام پتروشیمی برنا</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات&nbsp;استخدام بانک خاورمیانه 97</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام بانک حکمت ایرانیان</b></font></a></div><div><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 97</b></font></a></p><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><p style="text-align: center;">دانلود جزوات و نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی دیون محاسبات کشور</p><p style="text-align: center;"></p></b></font></a><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)</span></b></font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند در سال ۹۵</b></font></a></p><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی مارون</font></a></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="text-align: start;">دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان</span><br></b></font><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3825" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات استخدامی اورژانس و فوریت های پزشکی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (تیر ماه 95)&nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک (استخدام جدید)</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/3658" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام نیروی قراردادی شرکت گهر روش سیرجان</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3451" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات استخدام هلال احمر 95 در سراسر کشور</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام نیروی دریایی ارتش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی امیر کبیر سال ۹۵</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3289" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدامی راه آهن</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3146" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات 95</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3102" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">آزمون</font>&nbsp;<font color="#993399">کارگزاران گمرکی سال 1395</font></a>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3008" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات&nbsp;استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان</b></font></a></div><div><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات&nbsp;کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات مصاحبه استخدام پست بانک اینجا کلیک کنید</b></font></a></p></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/228" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشاهده همه استخدامی های ماه جاری</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات استخدمی تامین اجتماعی</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی شهرداری</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی آتش نشانی</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarin-ketab.ir/post/2918" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات</b></font></a></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی&nbsp;</b></font></a></div></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2531" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی &nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود</font>&nbsp;<font color="#993399">سوالات استخدامی دامپزشکی</font></a></b></font></div></div></div></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc33cc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><hr></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات&nbsp;مصاحبه استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/134" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/51" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/30" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/32" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/34" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/35" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/36" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/37" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/38" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/40" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/68" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/231" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,<a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفتاردرمانی</a><span style="text-align: right;">,</span>&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان های تامین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/74" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/29" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/54" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/75" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/77" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/76" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/50" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/63" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/64" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/65" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1939" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a>,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه های اجرایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2521" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستیاران ستادی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آزمون تخصصی بهداشت خانواده</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور اقتصاد و دارایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2759" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">پست بانک</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2760" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">صندوق رفاه دانشجویان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/10" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">برق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مصاحیه استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">حقوق قضائی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مامایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/21" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آگهی استخدام آذربایجان شرقی , آگهی استخدام آذربایجان غربی , آگهی استخدام اردبیل , آگهی استخدام اصفهان , آگهی استخدام البرز &nbsp;, آگهی استخدام ایلام ,آگهی استخدام بوشهر, آگهی استخدام تهران,آگهی استخدام چهارمحال و بختیاری, آگهی استخدام خراسان جنوبی,آگهی استخدام خراسان رضوی آگهی استخدام خراسان شمالی, آگهی استخدام خوزستان, آگهی استخدام زنجان, آگهی استخدام سمنان, آگهی استخدام سیستان و بلوچستان, آگهی استخدام فارس, آگهی استخدام قزوین, آگهی استخدام قم ,آگهی استخدام کردستان, آگهی استخدام کرمان, آگهی استخدام کرمانشاه ,آگهی استخدام کهگیلویه و بویراحمد, آگهی استخدام گلستان ,آگهی استخدام گیلان, آگهی استخدام لرستان, آگهی استخدام مازندران, آگهی استخدام مرکزی, آگهی استخدام هرمزگان, آگهی استخدام همدان ,آگهی استخدام یزد</a></b></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-05-11T08:46:09+01:00 bartarinketab.ir استخدام شرکت آتیه سازان بیمه سامان http://bartarinketab.ir/post/5554 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شرکت بیمه ی سامان ( .اتیه سازان) اقدام به جذب افراد مستعد و توانمند جهت فعالیت در زمینه مدیریت فروش و کارشناس فروش مینماید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">قرارداد رسمی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">درآمد بالا با توجه به توانایی فرد</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آموزش و پشتیبانی حرفه ای</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شرایط پذیرش:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سابقه فعالیت در زمینه فروش و مدیریت منابع انسانی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سن: حداقل ۲۵ سال</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مدرک: حداقل لیسانس</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">متقاضیان جهت ثبت نام و گزینش شماره ۱۰ را به سامانه&nbsp; ۵۰۰۵۴۲۲۲ ارسال نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font color="#333399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bartarin-ketab.mihanblog.com/post/238" target="_blank" title=""><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی</b></a></font></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><div><div><div style="text-align: right;"><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div></div></div></div></div> text/html 2018-05-10T12:40:16+01:00 bartarinketab.ir استخدام های 20 اردیبهشت http://bartarinketab.ir/post/5553 <div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5552" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div><div><font color="#333399">استخدام قرارگاه پدافند</font> <font color="#333399">هوایی خاتم الانبیاء (ص)-</font></div></div><div></div></b></font></a></div></div><div><div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5551" target="_blank" title=""><b><div><font color="#333399">استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران</font></div><div style=""></div></b></a></div></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97</b></font></a></div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام نیروی دریایی ارتش 97</span></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b>دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام پتروشیمی برنا</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات&nbsp;استخدام بانک خاورمیانه 97</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام بانک حکمت ایرانیان</b></font></a></div><div><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 97</b></font></a></p><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><p style="text-align: center;">دانلود جزوات و نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی دیون محاسبات کشور</p><p style="text-align: center;"></p></b></font></a><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)</span></b></font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند در سال ۹۵</b></font></a></p><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی مارون</font></a></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="text-align: start;">دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان</span><br></b></font><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3825" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات استخدامی اورژانس و فوریت های پزشکی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (تیر ماه 95)&nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک (استخدام جدید)</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/3658" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام نیروی قراردادی شرکت گهر روش سیرجان</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3451" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات استخدام هلال احمر 95 در سراسر کشور</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام نیروی دریایی ارتش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی امیر کبیر سال ۹۵</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3289" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدامی راه آهن</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3146" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات 95</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style=""><div style="text-align: center;"><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3102" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">آزمون</font>&nbsp;<font color="#993399">کارگزاران گمرکی سال 1395</font></a>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3008" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات&nbsp;استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان</b></font></a></div><div><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات&nbsp;کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات مصاحبه استخدام پست بانک اینجا کلیک کنید</b></font></a></p></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/228" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشاهده همه استخدامی های ماه جاری</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات استخدمی تامین اجتماعی</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی شهرداری</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی آتش نشانی</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarin-ketab.ir/post/2918" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات</b></font></a></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی&nbsp;</b></font></a></div></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2531" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی &nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود</font>&nbsp;<font color="#993399">سوالات استخدامی دامپزشکی</font></a></b></font></div></div></div></div></div><div style=""><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc33cc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><hr></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات&nbsp;مصاحبه استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/134" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/51" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/30" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/32" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/34" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/35" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/36" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/37" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/38" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/40" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/68" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/231" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,<a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفتاردرمانی</a><span style="text-align: right;">,</span>&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان های تامین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/74" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/29" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/54" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/75" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/77" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/76" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/50" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/63" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/64" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/65" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1939" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a>,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه های اجرایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2521" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستیاران ستادی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آزمون تخصصی بهداشت خانواده</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور اقتصاد و دارایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2759" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">پست بانک</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2760" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">صندوق رفاه دانشجویان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/10" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">برق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مصاحیه استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">حقوق قضائی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مامایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/21" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آگهی استخدام آذربایجان شرقی , آگهی استخدام آذربایجان غربی , آگهی استخدام اردبیل , آگهی استخدام اصفهان , آگهی استخدام البرز &nbsp;, آگهی استخدام ایلام ,آگهی استخدام بوشهر, آگهی استخدام تهران,آگهی استخدام چهارمحال و بختیاری, آگهی استخدام خراسان جنوبی,آگهی استخدام خراسان رضوی آگهی استخدام خراسان شمالی, آگهی استخدام خوزستان, آگهی استخدام زنجان, آگهی استخدام سمنان, آگهی استخدام سیستان و بلوچستان, آگهی استخدام فارس, آگهی استخدام قزوین, آگهی استخدام قم ,آگهی استخدام کردستان, آگهی استخدام کرمان, آگهی استخدام کرمانشاه ,آگهی استخدام کهگیلویه و بویراحمد, آگهی استخدام گلستان ,آگهی استخدام گیلان, آگهی استخدام لرستان, آگهی استخدام مازندران, آگهی استخدام مرکزی, آگهی استخدام هرمزگان, آگهی استخدام همدان ,آگهی استخدام یزد</a></b></font></div></div><div><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-05-10T12:22:42+01:00 bartarinketab.ir استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)- http://bartarinketab.ir/post/5552 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از بین دارندگان مدرک دیپلم جهت آموزشگاه نظامی به صورت پیمانی (5 ساله) داوطلب پسر می پذیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران اینجا کلیک نمایید</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شرایط عمومی:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2- متدین به دین مبین اسلام، دارای روحیه انقلابی ، سلحشوری ، رزمندگی ، ایثار وشهادت طلبی و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احکام اسلامی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3- نداشتن سوء پیشینه کیفری ، سیاسی و اخلاقی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4- عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5- داشتن سلامت روانی و جسمانی برابر گواهی اداره بهداشت و درمان (حداقل قد 160 سانتیمتر)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">6- موفقیت در آزمایش های ورودی (علمی ، روان سنجی ، معاینات ، آمادگی جسمانی و مصاحبه‌های حضوری )</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7- با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزش داوطلبان باید مجرد بوده و تا اتمام دوره آموزشی مجرد باقی بمانند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">8- تعیین محل خدمت بر اساس نیاز سازمان وپس از خاتمه دوره آموزشی خواهد‌بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">9- آمادگی انجام خدمت و ماموریت در هر منطقه ای که قرارگاه تعیین نماید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شرایط اختصاصی:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(1)داشتن مدرک تحصیلی قبولی دیپلم متوسطه در یکی از رشته های جدول زیر با حداقل معدل کل 14 و کتبی 10</font></div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 12pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <div align="right" dir="rtl"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="624" style="width:468.0pt;mso-cellspacing:0cm;margin-left:17.15pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="624" colspan="4" style="width:468.0pt;border-top:inset;border-left: solid whitesmoke;border-bottom:solid #CACACA;border-right:solid #CACACA; border-width:1.0pt;padding:8.25pt 6.0pt 8.25pt 6.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#505050">رشته های مورد نیاز</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="114" style="width:85.3pt;border:inset 1.0pt;border-left:solid white 1.0pt; background:#EEEEEE;padding:7.5pt 6.0pt 7.5pt 6.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#606060;mso-bidi-language:AR-SA">ریاضی فیزیک</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="94" style="width:70.85pt;border-top:inset;border-left:solid white; border-bottom:inset;border-right:solid #CACACA;border-width:1.0pt;background: #EEEEEE;padding:7.5pt 6.0pt 7.5pt 6.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#606060;mso-bidi-language:AR-SA">علوم تجربی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" style="width:155.95pt;border-top:inset;border-left:solid white; border-bottom:inset;border-right:solid #CACACA;border-width:1.0pt;background: #EEEEEE;padding:7.5pt 6.0pt 7.5pt 6.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#606060">علوم انسانی ومعارف اسلامی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="208" style="width:155.9pt;border-top:inset;border-left:solid whitesmoke; border-bottom:inset;border-right:solid #CACACA;border-width:1.0pt;background: #EEEEEE;padding:7.5pt 6.0pt 7.5pt 6.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#606060">فنی و حرفه ای</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#606060">(گرایش الکترونیک و الکتروتکنیک)</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div><div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span>تبصره الف: فرزندان معظم شهداء ، جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی با ارائه مدرک معتبر، از اعمال شرط سن و معدل معاف می باشند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(2) ثبت نام از داوطلبان، صرفاً از متولدین 76/1/1 الی آخر اسفند ماه 79 به عمل می آید.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تبصره : داوطلبانی که خدمت سربازی را انجام داده اند مدت آن دوره به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(3) استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم مشخص بودن وضع مشمولیت آنان از نظر اداره وظیفه عمومی بوده و ارائه‌ مدارك رسمی در این مورد الزامی است (برابر مقررات ، از مشمولین غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ثبت نام به عمل نخواهد آمد).</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(4) داوطلبان مشغول تحصیل در دانشگاه ها که بیش از 44 واحد درسی گذرانده باشند مجاز به ثبت نام نخواهند بود.لذا جــهت ثبت نام ارائه گواهی تعداد واحد های گذرانده با تایید دانشگاه الزامی می باشد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یادآوری:</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(1) مدت قرارداد خدمت نظامی پیمانی 5 سال می باشد .</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(2) پس از پایان دوره 5 ساله به كاركنان پیمانی ، كارت پایان خدمت دوره وظیفه‌ی عمومی ارائه خواهد شد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(3)رسمی شدن یا تمدید یک دوره دیگر كاركنان پیمانی صرفاً منوط به مقررات و ضوابط آجا در آن زمان و نیاز سازمانی قرارگاه خواهد بود.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(4) در خلال دوره اول پیمانی، ارتقاءدرجه، تغییر تخصص و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر مجاز نخواهد بود.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ب) امتیازها:</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1- دانش آموزان در طول مدت آموزش که حداقل یک ساله است ، شبانه روزی بوده و کلیه هزینه ها از قبیل لوازم کمک آموزشی، خوراک ، پوشاک ، مسکن و بهداشت و درمان رایگان خواهد بود و ماهیانه مبلغی به عنوان حقوق، برابر قوانین و مقررات به آنان پرداخت می‌گردد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2- فارغ التحصیلان از تسهیلات و خدمات رفاهی از قبیل منازل سازمانی(در حد امکانات موجود یگان) ، وام های مصوب ،‌كارت اعتباری حكمت ، بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برای خود و عائله تحت تكفل(تنها همسر و فرزند مستخدم) برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد .</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3- دانش آموزان پیمانی ، پس از پایان دوره آموزش،برابر مقررات جاری به ترفیع درجه نایل و از حقوق و دیگر امتیازهای مربوط برخوردارمی گردند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ج) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1- دو قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2- اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3- مدرکی که مبین وضعیت نظام وظیفه باشد. مانند: کارت پایان خدمت ،گواهی اشتغال به خدمت ، کارت معافیت دائم غیر پزشکی و یا برگه اعزام به خدمت.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4- اصل و روگرفت گواهی موقت و ریز نمرات دیپلم.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5- خانواده درجه یک شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان كاركنان نیروهای مسلح و بسیجیان فعال هنگام ثبت نام ، اصل و روگرفت مدرک معتبر از سازمان مربوطه را جهت برخورداری از امتیازهای مصوب ارائه نمایند، در غیر اینصورت امتیازی محاسبه نخواهد شد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تبصره: فرزندان آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی به منظور برخورداری از امتیازات مذکور می بایست مدارک خود را به تایید سازمان مرکزی جانبازان و ایثارگران برسانند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7- واریز مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری 5151579091005 بانک سپه (به نام حساب غیرقابل برداشت جذب و استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) آجا) و ارائه اصل برگه واریزی در زمان ثبت نام.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نکته مهم : با توجه به غیر قابل برگشت بودن وجوه واریزی، به داوطلبان توصیه می گردد قبل از واریز وجه از دارا بودن کلیه شرایط ثبت نام، اطمینان حاصل نمایند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">د) نحوه ثبت نام :</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1- داوطلبان لازم است با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز در بند (پ) از تاریخ 97/2/29 تا 97/3/24 در ساعات اداری (8:00 الی 13:00) یکی از روزهای هفته(در روزهای پنجشنبه تا ساعت12:00) با توجه به محل سکونت خود به یکی از دفاتر استخدام این یگان مندرج در آگهی مراجعه و ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2- ثبت نام به صورت حضوری انجام می شود، لذا به مدارکی که با پست ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3- زمان و محل برگزاری آزمون ورودی</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"></p></div><div><div align="right" dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <div align="right" dir="rtl"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="643" style="width:482.2pt;mso-cellspacing:0cm;margin-left:31.3pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="227" style="width:170.35pt;border-top:inset;border-left:solid white; border-bottom:solid #CACACA;border-right:solid #CACACA;border-width:1.0pt; padding:8.25pt 6.0pt 8.25pt 6.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#505050;mso-bidi-language:AR-SA">زمان برگزاری آزمون</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="180" style="width:134.7pt;border-top:inset;border-left:solid white; border-bottom:solid #CACACA;border-right:solid #CACACA;border-width:1.0pt; padding:8.25pt 6.0pt 8.25pt 6.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#505050;mso-bidi-language:AR-SA">محل برگزاری آزمون</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="236" style="width:177.15pt;border-top:inset;border-left:solid whitesmoke; border-bottom:solid #CACACA;border-right:solid #CACACA;border-width:1.0pt; padding:8.25pt 6.0pt 8.25pt 6.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#505050;mso-bidi-language:AR-SA">مواد امتحانی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="227" style="width:170.35pt;border:inset 1.0pt;border-left:solid white 1.0pt; background:#EEEEEE;padding:7.5pt 6.0pt 7.5pt 6.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#606060;mso-bidi-language:AR-SA">ساعت&nbsp;8/30&nbsp;صبح</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#606060;mso-bidi-language:AR-SA">روز شنبه مورخه&nbsp;97/4/9</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#606060;mso-bidi-language:AR-SA">(حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون درب محل آزمون بسته خواهد شد.)</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="180" style="width:134.7pt;border-top:inset;border-left:solid white; border-bottom:inset;border-right:solid #CACACA;border-width:1.0pt;background: #EEEEEE;padding:7.5pt 6.0pt 7.5pt 6.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#606060;mso-bidi-language:AR-SA">در زمان ثبت نام اعلام می گردد.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="236" style="width:177.15pt;border-top:inset;border-left:solid whitesmoke; border-bottom:inset;border-right:solid #CACACA;border-width:1.0pt;background: #EEEEEE;padding:7.5pt 6.0pt 7.5pt 6.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:7.5pt;text-align:center;line-height:21.0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#606060;mso-bidi-language:AR-SA">احکام ومعارف اسلامی ، زبان وادبیات فارسی، زبان انگلیسی مهارتهای رایانه، هوش واستعداد در سطح سه سال دبیرستان</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span>ه) نشانی محل های ثبت نام :</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1- تهران : اتوبان بسیج مستضعفین – سه راه تختی- اتوبان هجرت – قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)آجا – ساختمان مالک اشتر- مدیریت گزینش و استخدام – تلفن: 35922198-021</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2 – تهران : تهرانسر – بلوار گلها – جنب بانک سپه – منطقه پدافند هوایی امام حسن مجتبی (ع) – دفتر استخدام – تلفن: 44518950-44539448-021</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3- اصفهان : خانه اصفهان- حدفاصل4 راه نیروی هوایی و میدان شهید علیخانی- جنب فروشگاه شمس- دفتراستخدام- تلفن: 34407145-031</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4 – شهرکرد: کوی فرهنگیان – خیابان هلال احمر – خیابان 12 فروردین – کوچه 8- پلاک 2 – دفتر استخدام – تلفن: 32223904-038</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5- تبریز : جاده آذر شهر – منطقه پدافند هوایی شمال غرب – دفتر استخدام– تلفن: 34301370-041</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">6- بوشهر : میدان حر – جنب بیمارستان تامین اجتماعی – دفتر استخدام منطقه پدافند هوائی جنوب –تلفن: 4551439-0771</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7- مشهد : انتهای خیابان نخ ریسی – منطقه پدافند هوایی شمال شرق – جنب بانک سپه – دفتر استخدام – تلفن: 33442828-051</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">8- بابلسر : جاده بابلسر به ساری – گروه پدافند هوایی بابلسر – دفتر استخدام – تلفن: 35340033-011</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">9- اراک : کیلومتر 4 جاده خمین – جنب پادگان مالک اشتر- فرماندهی آموزش‌های درجه داری حضرت علی اکبر(ع) – دفتر استخدام- تلفن: 34132760-086</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">10- كرمانشاه : بلوار شهید كشوری – نرسیده به میدان امام – مهمانسرای نگین – دفتر استخدام – تلفن : 4733444-0833</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">11- اهواز : اتوبان شهید ستاری – گروه پدافند هوایی اهواز – دفتر استخدام – تلفن : 3909015-0611</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">12- شیراز : بلوار مدرس – درب دوم پایگاه هوایی – دفتر استخدام نیروی هوایی –تلفن: 7209357-0713</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">13-کرمان: بلوار جمهوری اسلامی – جنب فرودگاه- گروه پدافند هوایی کرمان- تلفن: 32818519-034</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">14- زاهدان: کیلومتر 3 جاده میرجاوه – گروه پدافند هوایی زاهدان – تلفن: 33216002-054</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">15- بندرعباس : شهرک شقو-دفتر استخدام منطقه جنوب شرق(بندرعباس)تلفن 33701515-076</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="">دانلود رایگان سوالات استخدامی&nbsp;قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)-</a></b></font>&nbsp;</p><div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div style=""><div style="text-align: center;"><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2" style=""><b style="">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div></div></div> text/html 2018-05-10T12:14:05+01:00 bartarinketab.ir استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران http://bartarinketab.ir/post/5551 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تكمیل کادر درجه دار و امدادگر رزم (حرفه بهداشت و درمان) به صورت پیمانی 5 ساله از بین جوانان مؤمن و متعهد با شرایط و امتیازات زیر داوطلب پسر استخدام می نماید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شرایط عمومی :</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1)متدین به دین مبین اسلام</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2 ) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3) ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4)عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5) عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">6) عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی و یا الحادی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7) عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گرو های سیاسی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">8) عدم معروفیت به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوءپیشینه كیفری برابر اعلام مراجع ذی صلاح</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">9) داشتن سلامت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره بهداشت ودرمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ((حداقل قد165 سانتیمتر ))</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">10)کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و آمادگی مأموریت در هر جایی را داشته باشند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">11)شاخصه های تدین و انقلابی بودن اصل بوده و در همه مراحل باید مورد توجه قرار گیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">12)استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکلات اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نیاز سازمان باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">13)در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی ، روحیه ایثار و فداکاری توجه شود</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شرایط اختصاصی برای داوطلبان مقطع درجه دار پیمانی امدادگررزم</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1 ) داشتن مدرك تحصیلی فقط دیپلم متوسطه علوم تجربی با حداقل معدل کل 14 و معدل کتبی 10 به بالا.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2) سپردن تعهد خدمت به مدت 5 سال به صورت پیمانی نظامی/ رسمی نظامی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3) مدت قرارداد به صورت پیمانی 5 ساله می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4) موفقیت در آزمون علمی، معاینات پزشکی ، مقاومت جسمانی ، صلاحیت های گزینشی و مصاحبه علمی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5) حداقل سن 17 سال و حداکثر 20 سال تمام تا تاریخ اولین روز ثبت نام (97/2/20) مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن داوطلب اضافه می گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">6) به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7) فرزندان شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی شرط معدل و سن معاف می باشند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">8) دارندگان كارت معافیت پزشكی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی كه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غیبت سنواتی داشته باشدحق ثبت نام ندارند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">9) با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزش ، داوطلبان باید مجرد بوده و تا پایان دوره مجرد باقی بمانند . (داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">10) منابع آزمون دوره سه ساله دبیرستان رشته علوم تجربی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">الف – دروس عمومی (زبان و ادبیات فارسی – عربی – فرهنگ و معارف اسلامی – زبان انگلیسی – هوش و استعداد تحصیلی )</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ب – دروس تخصصی ( ریاضیات – فیزیک – شیمی – زیست شناسی )</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران اینجا کلیک نمایید</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شرایط اختصاصی برای داوطلبان درجه دار پیمانی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1 ) داشتن مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه در یكی از رشته‌‌های ریاضی فیزیك ، علوم تجربی ، علوم انسانی و معارف ، فنی حرفه ای و كار دانش (به غیر از رشته های دامداری، باغبانی ،کشاورزی و امور زراعی) در رشته های مورد نیاز با حداقل معدل کل 13 به بالا (دارندگان معدل بالاتر در اولویت خواهند بود).</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2) سپردن تعهد خدمت به مدت 5 سال به صورت پیمانی نظامی/پایور نظامی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3) قرارداد به صورت پیمانی و برای مدت 5 ساله می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4) موفقیت در آزمون علمی، معاینات پزشکی ، مقاومت جسمانی ، صلاحیت های گزینشی و مصاحبه فرماندهی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5) حداقل سن 17 سال و حداکثر 21 سال تمام تا تاریخ (97/2/20) مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثرسن اضافه می گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">6) به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7) فرزندان شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی از شرط معدل معاف می باشند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">8) دارندگان كارت معافیت پزشكی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که سنواتی داشته باشند حق ثبت نام ندارند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">9) با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزش داوطلبان باید مجرد بوده و تا پایان دوره مجرد باقی بمانند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند و پذیرش نخواهند شد)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">10)منابع آزمون شامل هوش و استعداد تحصیلی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">امتیازات:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1) داوطلبان استخدام در مقطع درجه دار پیمانی نظامی/ رسمی نظامی و همچنین مقطع امدادگر رزم پیمانی نظامی/ رسمی نظامی پس از طی دوره های آموزشی برابر مقررات ارتش جمهوری اسلامی ایران به ترفیع درجه نائل می گردند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2) دوره آموزش شبانه روزی و كلیه هزینه‌ها از قبیل مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت و درمان و وسائل كمك آموزشی در مدت آموزش به عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و ماهیانه مبلغی به عنوان كمك هزینه تحصیلی به آنان پرداخت خواهد شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3) كاركنان استخدامی مطابق ضوابط و مقررات از امكانات حكمت كارت ، بیمه خدمات درمانی ، بیمه عمر و سایر تسهیلات رفاهی بهره‌‌ مند خواهند گردید .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4) خانوادهای معظم شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، نظامیان (در صورت ارائه مدارك معتبر از مراجع ذی صلاح ) از امتیازات قانونی مصوب برخوردار خواهند شد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مدارك مورد نیاز:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1 ) سه قطعه عكس 4 ×3 پشت نویسی شده .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2 ) اصل و یك برگ روگرفت (فتوكپی) مدرك دیپلم متوسطه در رشته مورد نیاز .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3 ) اصل و یك برگ روگرفت (فتوكپی)كارت پایان خدمت ( برای داوطلبانی كه خدمت سربازی را انجام داده اند)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4) ارائه روگرفت و اصل گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت سنواتی ( جهت سربازان وظیفه )</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5) ارائه روگرفت و اصل دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مشمول.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">6) ) ارائه اصل و یك سری روگرفت (فتوكپی) از تمام صفحات شناسنامه.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7) ارائه اصل و یك برگ روگرفت كارت ملی .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">8)تاریخ اعلام نتیجه آزمون روانسنجی ، روز آزمون در حوزه های امتحانی اعلام خواهد شد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">9) قبول شدگان آزمون ورودی لازم است طبق برنامه زمانی جهت انجام مراحل گزینش باهماهنگی دفاتر استخدام مربوط به تهران مراجعه نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">10) ثبت‌‌ نام حضوری می باشد از ارسال مدارک به صورت پستی اكیداً خودداری فرمایید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">11) خانواده های محترم شهدا،جانبازان ، آزادگان ،نظامیان مستندات مربوط را به همراه سایر مدارك تحویل حوزه های ثبت نام نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">12) مدارك تحویلی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">13) داوطلبان استخدام با توجه به شهر محل دریافت دیپلم و سکونت به نزدیک ترین دفتر استخدام مراجعه و از حضوردر سایر دفاتر استخدام جهت ثبت نام خودداری نمایند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تذكر :</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ارائه مدرک اصلی صرفاًجهت رویت می باشد و از تحویل اصل مدارک جداً خودداری گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تاریخ ثبت نام و آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلبان درجه دار پیمانی نظامی/ رسمی نظامی و امدادگر رزم:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1- علاقه مندان به همراه مدارك به نزدیک ترین دفتراستخدام محل سكونت از تاریخ : 97/2/20 تا 97/3/10 حضوراً مراجعه و ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2- محل برگزاری آزمون درجه دار پیمانی : حوزه های ثبت نامی خواهد بود</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3- داوطلبان می توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و رسید ثبت نام جهت دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ های 97/4/27 و 97/4/28 به حوزه های ثبت نامی مراجعه نمایند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4- تاریخ برگزاری آزمون 97/4/29</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5- تاریخ اعلام نتیجه 97/5/9</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">6- قبول شدگان آزمون ورودی لازم است باهماهنگی دفاتر استخدام مربوط و طبق برنامه زمانبندی جهت انجام مراحل گزینش به تهران- میدان حر- خیابان امام خمینی غربی – مدیریت گزینش و استخدام نزاجا مراجعه نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7-نزاجا مجاز به ثبت نام از دانشجویان سایر دانشگاه های کشور نمی باشد و ملاک پذیرش دیپلم خواهد بود.101/12</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آدرس حوزه های ثبت نامی:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1- ارومیه – اول خیابان كاشانی – كوی سازمانی- دفتر جذب و عضویابی قرارگاه عملیاتی شمال غرب . تلفن: 32259811- 044</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2- اصفهان – سه راه حكیم نظامی جنب كلینیك فجر جذب و عضویابی مركزآموزش توپخانه – تلفن: 36202019 – 031</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3- اهواز – امانیه – خیابان فلسطین – جنب بیمارستان رازی – دفتر جذب و عضویابی تیپ 192 زرهی – تلفن : 33330574- 061</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4- ایلام- میدان معلم – خیابان پیام – کوچه پیام 6– ساختمان شماره 210– روبروی اداره کل کتابخانه های استان ابلام – 32224244- 084</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5-اردبیل- بزرگراه شهدا-جنب پادگان شهید چمران-دفتر جذب و عضویابی تیپ 40 تلفن : 33710122 – 045</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">6- بروجرد – خیابان شهید قندی روبروی شهرداری–دفتر جذب و عضویابی مرامهن تلفن: 42620089 – 066</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7- بیرجند– میدان آزادی–ابتدای خیابان جمهوری اسلامی جنب پل روبروی پارک آزادی تلفن : 32222009 – 056</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">8- بجنورد – خیابان فردوسی جنوبی – دفتر جذب و عضویابی تیپ 130 شهید دلجویان 32318281 – 058</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">9- تبریز- انتهای خیابان ارتش – دفتر جذب و عضویابی تیپ 121. تلفن: 35420630 – 041</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">10- تهران – میدان حر- خیابان امام خمینی غربی – به طرف چهار راه کمالی- دفتر جذب و عضویابی ف.آمادوپش نزاجا تلفن : 66467609- 021</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">11- تهران – اتوبان فتح – کیلومتر 12 جاده قدیم – سه راهی شهریار – جنب پادگان پشتیبانی منطقه 3 ذوالفقار- دفتر جذب و عضویابی پشتیبانی منطقه 3 تلفن : 66284786 – 021</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">12-تهران-لویزان-اتوبان شهید بابایی-جنب ستاد هوانیروز-دفتر استخدام هواپیمایی نزاجا-تلفن:22977673-021</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">13- خرم آباد – خیابان انقلاب – گردان آموزشی تیپ 184- دفتر جذب و عضویابی تیپ 184 . تلفن: 33309003- 066</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">14-خوی – شهرستان خوی-چهارراه مرکزی-خیابان شریعتی-جنب تالار ارتش- تلفن: 35252026-044</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">15- سنندج – م ارتش درب رژبانی تی 128 پادگان شهید سرلشگر ایرج نصرت زاده تلفن: 33111606-087</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">16- شاهرود – میدان آزادی – جنب خدمات درمانی – دفتر جذب و عضویابی تیپ 158 – تلفن: 32229094- 023</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">17- شیراز- میدان امام حسین(ع)(ستاد) جذب و عضویابی فرماندهی وارشد نظامی آجا در استان فارس – تلفن: 32350023 – 071</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">18- زنجان –میدان ارتش جنب تالار 22 بهمن تلفن: 33538060-024</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">19- زاهدان – خیابان آزادی- روبروی سازمان قضایی نیروهای مسلح – جذب و عضویابی تیپ 188 – تلفن : 33239082- 054</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">20- قزوین- بلوار شهید بهشتی جنب درب تیپ 116 دفتر جذب و عضویابی تیپ 116 . تلفن : 33322469- 028</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">21-قوچان-میدان امام خمینی (ره) –جنب کیوسک راهور نزاجا-تلفن: 47217495-051</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">22-کاشان – نبش م ولیعصر (مدخل) ساختمان اداری بخش داری دفتر استخدام نزاجا –تلفن:55580304-031</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">23- کرمان– خیابان عدالت- روبروی فروشگاه اتکا-دفتر جذب و عضویابی مرآ 05تلفن : 32267750- 034</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">24- كرمانشاه- بلوارشهیدبهشتی- سه راه حافظیه – دفتر جذب و عضویابی پشتیبانی منطقه 1 – تلفن: 38359410 -083</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">25- گرگان – فلكه فخرالدین اسعدگرگانی- دفتر جذب و عضویابی تیپ 230 – تلفن : 32229499- 017</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">26- مشهد- فلکه عدل امام خمینی(ره)- خ شهید فیاض بخش بعد از دادسرای نظامی دفتر جذب و عضویابی ق م شمال ش تلفن:38525559-051</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">27-مراغه-میدان شهرداری-نرسیده به خیابان خرمشهر –ساختمان دژبان شهر-دفتر استخدام =پادگان امام رضا(ع) – تلفن: 37254919-041</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">28-مرند-کمربندی شهرک بعثت – تیپ 321 پیاده مرند-جنب درب دژبانی تیپ-تلفن:42227666-041</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">29- همدان – میدان امام زاده عبداله – بلوار زینبیه – روبروی دانشگاه غیر انتفاعی الوند – دفتر جذب و عضویابی تیپ 316 تلفن :&nbsp;08134222525</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><div><font color="#333399"><a href="http://bartarin-ketab.mihanblog.com/post/26" target="_blank" title="">دانلود رایگان سوالات استخدامی نیروی زمینی ارتش</a></font></div><div><b><div style="display: inline !important;"><h2 class="hl" style="display: inline !important;"><b style=""><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><div style="font-weight: 400; display: inline !important;"><div style="text-align: right; display: inline !important;"><p style="text-align: center; display: inline !important;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399">&nbsp;</font></p></div></div></div></div></b></h2></div></b></div><div><div><div style="font-weight: 400;"><div style="text-align: right;"><div style=""><div style="text-align: center;"><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" style=""><b style="">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b>&nbsp;</b></font></div><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div style="font-weight: 400;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="font-weight: 400; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="font-weight: 400; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div style="font-weight: 400; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"></div></div></div></div></div><a href="http://bartarin-ketab.mihanblog.com/post/26" target="_blank" title=""><div></div></a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-05-09T13:44:46+01:00 bartarinketab.ir استخدام های 19 اردیبهشت http://bartarinketab.ir/post/5550 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5549" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><div><div><font color="#333399">استخدام شرکت آراز</font></div></div><div></div></b></font></a></div></div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5548" target="_blank" title=""><b><div><font color="#333399">انتشار دفترچه آزمون استخدام آموزش و پرورش از شنبه</font></div><div style=""></div></b></a></div></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97</b></font></a></div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام نیروی دریایی ارتش 97</span></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b>دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام پتروشیمی برنا</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات&nbsp;استخدام بانک خاورمیانه 97</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام بانک حکمت ایرانیان</b></font></a></div><div><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 97</b></font></a></p><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><p style="text-align: center;">دانلود جزوات و نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی دیون محاسبات کشور</p><p style="text-align: center;"></p></b></font></a><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)</span></b></font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند در سال ۹۵</b></font></a></p><div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/49" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی مارون</font></a></b></font></div><div style=""><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="text-align: start;">دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان</span><br></b></font><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3825" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات استخدامی اورژانس و فوریت های پزشکی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (تیر ماه 95)&nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک (استخدام جدید)</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/3658" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام نیروی قراردادی شرکت گهر روش سیرجان</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3451" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات استخدام هلال احمر 95 در سراسر کشور</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام نیروی دریایی ارتش</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات&nbsp;استخدام شرکت پتروشیمی امیر کبیر سال ۹۵</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3289" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدامی راه آهن</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3146" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات 95</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style=""><div style="text-align: center;"><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3102" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">آزمون</font>&nbsp;<font color="#993399">کارگزاران گمرکی سال 1395</font></a>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/3008" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات&nbsp;استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان</b></font></a></div><div><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک ایران اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات&nbsp;کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</b></font></a></p><p><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جهت دانلود سوالات مصاحبه استخدام پست بانک اینجا کلیک کنید</b></font></a></p></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات استخدام شرکت پتروشیمی شازند اراک</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/49" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><div><div><div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/228" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مشاهده همه استخدامی های ماه جاری</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>نمونه سوالات استخدمی تامین اجتماعی</b></font></a></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی شهرداری</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات مصاحبه استخدامی آتش نشانی</b></font></a></div></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarin-ketab.ir/post/2918" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات</b></font></a></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی&nbsp;</b></font></a></div></div></div><div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2531" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی &nbsp;</b></font></a></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399">دانلود</font>&nbsp;<font color="#993399">سوالات استخدامی دامپزشکی</font></a></b></font></div></div></div></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc33cc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></div><div><hr></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات&nbsp;مصاحبه استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/134" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/51" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/30" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/32" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/34" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/35" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/36" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/37" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/38" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/40" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/68" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/231" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,<a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفتاردرمانی</a><span style="text-align: right;">,</span>&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیمارستان های تامین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/74" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/29" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/54" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/75" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/77" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/76" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/50" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/63" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/64" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/65" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1939" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a>,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه های اجرایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2521" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستیاران ستادی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آزمون تخصصی بهداشت خانواده</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور اقتصاد و دارایی</a>,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2759" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">پست بانک</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2760" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">صندوق رفاه دانشجویان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/10" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">برق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مصاحیه استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">حقوق قضائی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/431" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">مامایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/21" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آگهی استخدام آذربایجان شرقی , آگهی استخدام آذربایجان غربی , آگهی استخدام اردبیل , آگهی استخدام اصفهان , آگهی استخدام البرز &nbsp;, آگهی استخدام ایلام ,آگهی استخدام بوشهر, آگهی استخدام تهران,آگهی استخدام چهارمحال و بختیاری, آگهی استخدام خراسان جنوبی,آگهی استخدام خراسان رضوی آگهی استخدام خراسان شمالی, آگهی استخدام خوزستان, آگهی استخدام زنجان, آگهی استخدام سمنان, آگهی استخدام سیستان و بلوچستان, آگهی استخدام فارس, آگهی استخدام قزوین, آگهی استخدام قم ,آگهی استخدام کردستان, آگهی استخدام کرمان, آگهی استخدام کرمانشاه ,آگهی استخدام کهگیلویه و بویراحمد, آگهی استخدام گلستان ,آگهی استخدام گیلان, آگهی استخدام لرستان, آگهی استخدام مازندران, آگهی استخدام مرکزی, آگهی استخدام هرمزگان, آگهی استخدام همدان ,آگهی استخدام یزد</a></b></font></div></div></div><div><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>