نمونه سوالات استخدامی رایگان

نمونه سوالات استخدامی رایگان
استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی- دانلود رایگان سوالات استخدامی

دانلود رایگان سوالات استخدامی شهرداری سال 94, سوالات استخدامی شهرداری رایگان سال 94,سوالات استخدمی آتش نشانی 94

         
 (مناسب برای آزمونهای شهرداری، آتش نشانی ) 


این مجموعه شامل دروس زیر می باشد:

آمار و ریاضی –  حسابداری مالی – حسابرسی – اصول تنظیم و کنترل بودجه – اکولوژی عمومی – مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست – آلودگی محیط زیست – مدیریت عمومی -حسابداری داخلی – مکانیک خاک – مکانیک سیالات – مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه) – ریاضی و آمار در مدیریت – حقوق اداری – مدیریت منابع انسانی – اصول مدیریت – اصول مدیریت بحران- ایمنی و بهداشت حرفه ای – شیمی حریق – اصول بایگانی و دفتر داری – مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی


این سوالات برای عناوین شغلی زیر مناسب می باشد:

کارشناس محیط زیست شهرداری – تحلیل گرسیستم (کامپیوتر) –کارشناس شهرسازی – حسابدار شهرداری – مسئول خدمات مالی شهرداری – مهندس راه و ساختمان شهرداری – کارشناس امور اداری شهرداری – کاردان آتش نشانی شهرداری – متصدی امور دفتری شهرداری  و ….


و همچنین برای رشته های زیر مناسب می باشد:

مهندسی صنایع (کلیه گرایش‌‏ها) – اقتصاد (کلیه گرایش‌‏ها) – مدیریت (کلیه گرایش‌‏ها) – مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها) – مهندسی فن آوری اطلاعات (کلیه گرایشها) – حسابداری(کلیه گرایش ها) – مهندسی عمران (کلیه گرایش‌‏ها) – مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست) – محیط زیست(گرایش برنامه ریزی) – برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست – مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست –  معماری منظر – مدیریت عملیات امداد و سوانح  –  مدیریت عملیات امداد و نجات  – مدیریت امور امداد  – ایمنی و آتش نشانی  – مدیریت عملیات حریق و حوادث  – پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق  – امداد و نجات – بهداشت حرفه ای – مدیریت پرژه و ساخت – طراحی محیط

 

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس روابط عمومی (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس امور باغبانی (عمومی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی حسابرس (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی حسابدار 2 (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی حسابدار (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی مامور حراست (تخصصی)

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس شهرسازی (تخصصی)

دفترچه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری ها سال ۱۳۹۰ ( تمامی رشته ها)

دفترچه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری ها سال ۱۳۹۱ ( تمامی رشته ها)

دفترچه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری ها سال ۱۳۹۲ ( تمامی رشته ها) 

دانلود رایگان کتاب و منابع آزمون استخدامی شهرداری، اساسنامه سازمان پارک ها

دانلود رایگان سوالات استخدامی شهرداری های کشور 

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس حقوقی (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس ثبت اسناد و املاک (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس مطالعات اجتماعی (تخصصی)

دانلود رایگان سوالات قانون و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

دانلود رایگان مجموعه قوانین شهرداری ها

دانلود رایگان مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری

دانلود رایگان آزمون استخدامی شهرداری های کشور

دانلود رایگان آزمون استخدامی شهرداری ، آتش نشانی ، امور دفتری

دانلود رایگان جزوه قانون شهرداری

دانلود رایگان آزمون استخدامی شهرداری، بر اساس رشته ها مرتبط

آرشیو کامل سوالات استخدمی جهت دسترسی بر اساس رشته داوطلب 

دانلود سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی شهرداری 

فترچه مربوط به سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی شهرداری سال ۹۲،سوالات مدیریت عمومی (۱۰ عدد)،سوالات حسابداری داخلی (۱۰ عدد)،سوالات اصول تنظیم و کنترل بودجه (۱۰ عدد)،سوالات حسابداری مالی (۱۰ عدد)،جزوات دروس تخصصی مسئول خدمات مالی،جزوه حسابداری مالی (۳۶ صفحه)،جزوه حسابرسی (۷۷ صفحه)،جزوه کنترل بودجه (۶۰ صفحه)،جزوه مدیریت عمومی (۳۲ صفحه)

دانلود رایگان اصل دفترچه آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

دانلود رایگان سوالات استخدامی معماری شهرداری

دانلود رایگان نمونه سوال  متصدی اموردفتری شهرداری

دانلود رایگان سوالات استخدامی کارشناس بازرسی و نظارت شهرداری

دانلود رایگان سوالات استخدامی حقوق اداری شهرداری

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس سمعی بصری (تخصصی)

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه فیزیک (تخصصی)

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه شیمی (تخصصی)

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس آرشیتکت (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس نقشه بردار (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کاردان راه و ساختمان (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی مهندس راه و ساختمان (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس امور اداری (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس آمار شناس (تخصصی)

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس بازرگانی داخلی (تخصصی)

دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس آموزش

دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس مالی

 
 
 
 
 
 
 

دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کمک کارشناس نرم افزار

دانلود رایگان سوالات کارشناس برنامه ریزی 

دانلود رایگان سوالات کارشناس امور کشوری و مدنی 

دانلود رایگان سوالات مهندس راه و ساختمان 

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی، کامپیوتر

دانلود رایگان سوالات اصول حسابداری استخدامی   

دانلود رایگان سوالات اقتصاد خرد استخدامی   

دانلود رایگان سوالات تئوری مدیریت استخدامی

دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری صنعتی

دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابرسی

دانلود رایگان سوالات استخدامی رشته حسابداری- قانون مالیات 

دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری میانه

دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری شرکتها

دانلود رایگان سوالات استخدمی اقتصاد خرد

دانلود رایگان137 سوال بازاریابی + پاسخ تشریحی

دانلود رایگان 120 سوال اقتصاد خرد + پاسخ تشریحی

دانلود رایگان 120 سوال بودجه و حسابداری + پاسخ تشریحی

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی


 

دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی شهرداری سال 94


دانلود رایگان سوالات استخدامی شهرداری ، دانلود رایگان سوالات استخدامی شهرداری سال 94 ، سوالات استخدامی شهرداری رایگان سال 94 ، سوالات استخدمی آتش نشانی 94 ، نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها رشته تحلیل گرسیستم (کامپیوتر) ، دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری ، نمونه سئوال در مصاحبه روابط عمومی ،
1395/01/18 14:06
ممنون از شما
1394/10/13 13:13
دستتون دردنکنه واقعا محشره
1394/10/9 00:28
سلام
لطفا سوالات مربوط به باغبانی رو هم بذارین.
ممنون

سلام : سوالات آزمون استخدامی شهرداری ، رشته شغلی کارشناس امور باغبانی (عمومی) در سایت موجود است...
1394/10/8 16:47
با سلام سوالات استخدام شهرداری رشته شغل حسابداری را میخواستم

سلام. سوالات مورد نظر شما در وب سایت موجود است...
http://bartarinketab.ir/post/1088
1394/09/14 18:59
واسه کلمه عبور چی رو باید وارد کنیم

لطفاً به قسمت دریافت کلمه عبور مراجعه فرمائید...

http://bartarinketab.ir/post/110
1394/09/7 00:36
خوبه واقعا ممنون
1394/09/7 00:35
خوبه واقعا ممنون
1394/09/7 00:32
خوبه واقعا ممنون
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.